Wpływ obciążeń pojazdami

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wpływ obciążeń pojazdami - strona 1 Wpływ obciążeń pojazdami - strona 2 Wpływ obciążeń pojazdami - strona 3

Fragment notatki:

Wpływ obciążeń pojazdami
Oddziaływania dynamiczne wywołane ruchem pojazdów są jednym z czynników decydujących o pracy i trwałości konstrukcji, w szczególności drewnianej. Należy zaznaczyć, że do tej pory w wielu krajach pomijano lub pomniejszano wpływ oddziaływań dynamicznych na pracę mostów drewnianych. Praktycznie, do niedawna, nie prowadzono badań w tym zakresie. Ostatnio pojawiły się na ten temat opracowania z USA, Kanady, Japonii, Niemiec i Szwajcarii, ale ciągle problem jest daleki od rozwiązania.
Analizując omawiane zagadnienie należy pamiętać, że określenie odpowiedzi dynamicznej mostu na podstawie jednostkowych badań i to prowadzonych przy - ciu tylko jednego typu pojazdu nie jest reprezentatywne i może prowadzić do ! • mych wniosków. Jedynym wiarygodnym sposobem uzyskania wiary godnych wyników powinno być zebranie danych dotyczących obciążeń rzeczywistych działających na most w długim przedziale czasowym, czyli stworzenie tzw. widma obciążeń.
Wiadomo na przykład, że wraz ze wzrostem ciężaru pojazdu maleje odpowiedź dynamiczna mostu. Stwierdzono również, że lepsze wyniki uzyskuje się analizując dane z miejsc konstrukcji o większych ugięciach niż o mniejszych.
Jak wiadomo, dla celów projektowych, w normach wielu państw, problem oddziaływania pojazdu na konstrukcję mostową zamienia się w quasi-statyczne. Wtedy, poprzez przemnożenie ciężaru pojazdu przez współczynnik dynamiczny 70.0 m, ę = 1,0
Należy przyjmować L jako rozpiętość teoretyczną przęsła dla elementów głów-:-.k i .km ':V.ov podn..; o. pi -wda- h 65 m, (p = 1,0
Jak widać, wartość cp zależ}' w tym przypadku jedynie od rozpiętości elementu, a nie zależy od takich czynników jak np. rodzaj konstrukcji mostu, materiał z jakiego jest wykonany, stosunek masy pojazdu do masy mostu, rodzaj i podatność połączeń między elementami konstrukcji mostu, równość i podatność nawierzchni.
W niektórych normach (np. kanadyjskiej CHBDC) [288] wprowadzono jeszcze współczynnik dodatkowy DLA (Dynamie Load AUowance), który uwzględnia dynamiczny charakter obciążenia użytkowego (tj. pojazdu). Związek między tym współczynnikiem a współczynnikiem dynamicznym wyraża wzór (8.125).
W zależności od liczby osi pojazdu wartość DLA zmienia się od 0,40 przy jednej osi do 0,25 przy trzech i więcej osiach. Zgodnie z normą kanadyjską [288], w przypadku mostu drewnianego, z uwagi na niższą sztywność drewna wartość tego współczynnika można zmniejszyć do 70%.


(…)

….
Mosty obciążano pojazdami trójosiowymi o parametrach podanych na rys. 8.29 Poruszały się one z prędkościami: 8,05, 16,1, 20,8, 38.8, 50,6 i 64,4 km/h.
Otrzymano następujące wyniki pomiarów i analiz komputerowych. Wyniki eksperymentalne mają większe wartości niż uzyskane z symulacji komputerowych Nierówna, zniszczona nawierzchnia powoduje większe drgania niż gładka, bez względu na rodzaj przejeżdżającego pojazdu. Pojazd poruszający się niesymetrycznie względem osi podłużnej mostu powodował większe drgania niż jadący środkiem mostu. Wartość współczynnika dynamicznego rosła wraz ze wzrostem pręd­kości pojazdu na mostach o nawierzchni asfaltowej, natomiast na moście o na­wierzchni żwirowej zależność była odwrotna.
Z kolei w [79] przedstawiono wyniki badań na obiekcie rzeczywistym zlokali­zowanym w prowincji British Columbia, Kanada. Jest to most t rój p rzęs łowy nad rzeką Liilooet około 25 km na północny zachód od Pembcrton, 140 km na północ od Vancouver. Most wybudowano w 1967 roku (rys. 3.30 i 8.31).
Długość całkowita mostu wynosi 40,1 + 22,1 + 6,7 = 69.1 m, a szerokość cał­kowita 4,88 m. Przęsło długie składa się z dwóch par belek klejonych warstwowo, natomiast krótsze mają tylko dwa pojedyncze dźwigary. Ich wysokość równa się 2,0 m. Schematem statycznym każdego przęsła jest belka swobodnie podparta. Po­most składa się z dwóch warstw płyt o wymiarach 4,0 x 0,15 m ułożonych: jedna wzdłuż osi mostu, a druga pod kątem 45°. Na moście jest tylko jeden pas ruchu i brak chodników. Most jest przede wszystkim przeznaczony dla ciężkich samo­chodów wywożących drewno z lasu, których ciężar osiąga nawet 1000…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz