Techniki formowania tworzyw sztucznych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 658
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Techniki formowania tworzyw sztucznych - strona 1 Techniki formowania tworzyw sztucznych - strona 2 Techniki formowania tworzyw sztucznych - strona 3

Fragment notatki:

Wiadomości podstawowe:
Współczesne techniki formowania tworzyw sztucznych pozwalają na otrzymywanie zarówno gotowych elementów, jak i półproduktów. W wielu przypadkach zachodzi konieczność łączenia ich w zespoły lub wytwarzania takich elementów z półproduktów (np. płyt, folii, rur). Wykorzystuje się w tym celu różnorodne technologie łączenia pozwalające otrzymywać określony rodzaj połączenia:
zgrzewanie tworzyw sztucznych spawanie tworzyw sztucznych
klejenie
Wszystkie wymienione technologie dają połączenia nierozłączne. Pierwsze dwie stosuje się tylko do łączenia tworzyw termoplastycznych, gdyż uplastycznienie i dyfuzja makrocząsteczek tworzywa jest warunkiem koniecznym uzyskania trwałego połączenia. kołnierzowe - klejone
zaciskowe - spawane
kielichowe - zgrzewane
zatrzaskowe - zaciskowe
śrubowe - obtryskowe
sworzniowe
kulowe
Klejenie
Klejenie jest procesem polegającym na połączeniu dwóch elementów z wykorzystaniem substancji organicznej lub nie organicznej (kleju). Pod pojęciem kleju rozumie się substancję, która dzięki swojej przyczepności (adhezji) i wewnętrznej spoistości (kohezji) łączy materiały nie wywołując zasadniczej zmiany łączonych powierzchni. Miejsce połączenia klejem elementów nosi nazwę złącza klejowego, warstwę kleju łączącą dwa elementy nazywamy spoiną klejową. Proces wiązania kleju w efekcie którego uzyskujemy spoinę klejową nieodwracalnie stałą, nazywamy utwardzeniem kleju. Celem zainicjowania i przyspieszenia procesu utwardzania dodaje się do kleju odpowiednie substancje lub ich mieszaniny zwane utwardzaczem. Wytrzymałość złącza klejowego mierzy się naprężeniem, przy którym następuje zniszczenie spoiny klejowej lub łączonego materiału. W zależności od kierunku działania siły niszczącej w stosunku do klejonych powierzchni rozróżnia się wytrzymałość:
na odrywanie
na ścieranie
na odzieranie
Klejenie jest możliwe dzięki adhezji i kohezji. Rozróżnia się adhezję mechaniczną i właściwą. Adhezja mechaniczna polega na wnikaniu kleju w mikroszczeliny na powierzchni łączonych elementów i mechanicznym zakotwieniu cząstek kleju. Ten mechanizm łączenia leży u podstaw łatwości klejenia materiałów porowatych (drewno, skóra itp.). Adhezja właściwa daje możliwość łączenia materiałów o gładkiej i spójnej powierzchni (metale szkło, tworzywa sztuczne). Istnieje kilka teorii próbujących wyjaśnić zjawisko adhezji właściwej.

(…)

… i podtrzymania temperatury końcówki spawarki. Spawanie ekstruzyjne pozwala na uzyskanie spoin o większej wytrzymałości i jednorodności niż spawanie gorącym powietrzem. W jednym przejściu można spawać elementy o grubości do 30mm a wydajność uplastycznienia, regulowana prędkością obrotową ślimaka wytłaczarki dla HDPE dochodzi do 10kg na godzinę. Rodzaje połączeń
Połączenia rozłączne
Połączenia nierozłączne

… się pod naciskiem. Metoda mufowa - polega na ogrzaniu dwóch końców łączonych rur a następnie połączenie ich po przez kształtkę która także była uprzednio podgrzewana do temperatury uplastycznienia wnętrza kształtki i części zewnętrznej rury. Zgrzewanie elektrooporowe - zasadą tej metody jest wykorzystanie ciepła wydzielającego się przy przepływie prądu prze drut oporowy do uplastycznienia wewnętrznej powierzchni…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz