Pytania i odpowiedzi na kolokwium - Tworzywa sztuczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 854
Wyświetleń: 2289
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania i odpowiedzi na kolokwium - Tworzywa sztuczne - strona 1 Pytania i odpowiedzi na kolokwium - Tworzywa sztuczne - strona 2 Pytania i odpowiedzi na kolokwium - Tworzywa sztuczne - strona 3

Fragment notatki:

Spis:
1) Co to są tworzywa sztuczne?
2) Co to jest polikodensacja?
3) Napisać mer polipropylenu.
4) Jaką funkcję pełnią stabilizatory?
5) Co to są elastomery?
6) Co to są termoplasty? Jak sprawdzić czy materiał jest termoplastyczy?
7) Podaj przykłady polimerów semikrystalicznych (min.4).
8) Jak można zmniejszyć gęstość materiałów polimerowych?
9) Przedstawić krzywe płynięcia polimerów nie mających granicy płynięcia
10) Jak zmienia się lepkość polimerów wraz ze wzrostem temperatury - przykładowe krzywe
11) Co to jest WSP - jak się go wyznacza
12) Modele mechaniczne stosowane do tworzyw polimerowych
13) Metody pomiary gęstości - opisać wybraną metodę
14) Co to jest wskaźnik OI?
15) Krzywe rozciągania polimerów - podać przykład
16) Metody pomiaru  udarności polimerów 17) Co to jest pełzanie?
18) Opisać próbkę typu 1A do badań wytrzymałościowych
19) Wymienić metody otrzymywania próbek do badań
20) Przedstawić sposób wyznaczania modułu Younga w próbie rozciągania tworzyw polimerowych
======================================================
21 Polidyspersyjność
22 Polimery
23 Polimeryzacja
24 Poliaddycja
25 Polisteryn
26 Tworzywa polimerowe otrzymywanie:
27 Dodatki do polimerów(napełniacze zmiększacze barwniki itd
28 Podział tworzyw:
29 Plastomery 30 Duroplasty
31 Termolasty
32 Termoplasty krystaliczne 33 Termoplasty amorficzne 34 Duroplasty termoutwardzalne 35 Duroplasty chemoutwardzalne 36 Architektura łańcuchowa 37 Budowa łańcucha polimerowego - rozgałęzienia
38 Stereoizometria 39 Budowa stereochemiczna
40 Tworzywa a metale
41 Współczynnik Poisson'a v 42 Recykling ======================================================
43 Chłonnośc wilgoci 44 Skurcz 45 Przeźroczystość 46 Ciągliwość materiału 47 Wrażliwość na działanie karbu 48 Smarowność 49 Homeogeniczność 50 Heterogeniczność 51 Materiał izotropowy 52 Właściwości chemiczne 53 Środowiska ciekłe
54 Temperatura mięknienia wg Vicata
55 Temperatura ugięcia (HDT) 56 HDT 57 Liniowy współczynnik rozszerzalności cieplnej alfa 58 Objętościowy współczynnik rozszerzalności cieplnej beta

(…)

…, włókien, arkuszy lub kulek stosowane w ilościach od kilku do kilkudziesięciu procent. Napełniacze dzielimy na:
- inertne(wypełniacze) - zwiększają masę i objętość otrzymywanego tworzywa i obniżają jego cenę, obniżając przy tym nieznacznie pewne właściwości;
- aktywne(wzmacniacze) - powodują poprawę określonych właściwości mechanicznych i/lub fizycznych.
* Zmiękczacze (plastyfikatory) - ułatwiają przetwórstwo oraz modyfikują mechaniczne i cieplne własności tworzyw. Powodują zmniejszenie oddziaływań międzycząsteczkowych, wzrost ruchliwości łańcuchów polimerowych. Efektem jest obniżenie temperatury zeszklenia, wzrost elastyczności i udarności, obniżenie twardości i wytrzymałości. Plastyfikatory dzielimy na: I-rzędowe(bardzo dobrze mieszalne z polimerami); II-rzędowe(ograniczona mieszalność z polimerami…
… podczas przetwórstwa.
31 Termolasty - w podwyższonej temperaturze przechodzą w stanplastyczny, czyli miekną i dają się kształtować. Są zdolne do wielokrotnego, odwracalnego, przechodzenia pod wpływem ciepła ze stanu stałego w stan plastyczny lub ciekły bez istotnych zmian budowy chemicznej.
32 Termoplasty krystaliczne - Polietylen, polipropylen, poliamid, polioksymetylen.
33 Termoplasty amorficzne - polistyren
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz