Podział tworzyw - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1218
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podział tworzyw  - wykład - strona 1 Podział tworzyw  - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Podział tworzyw sztucznych
TWORZYWA SZTUCZNE
PLASTOMERY
ELASTOMERY DUROMERY
TERMOPLASTY
DUROPLASTY
Termoutwardzające chemoutwardzające
Tworzywa sztuczne można podzielić na:
duromery - Twarde, trudnotopliwe o wysokiej odporności mechanicznej służące jako materiały konstrukcyjne - inaczej nazywane sztucznymi metalami. Niektóre duromery zastępują też materiały ceramiczne.
plastomery - Mniej sztywne od duromerów ale łatwotopliwe i rozpuszczalne - dzięki ich topliwości można je przetwarzać poprzez topienie i wtryskiwanie do form lub wytłaczanie, dzięki czemu można z nich uzyskać bardzo skomplikowane kształty. Stosowane są zamiast drewna i niekiedy zamiast metalu - np: jako obudowy do maszyn i urządzeń, elementy wyposażenia domowego, itp.
elastomery - są to tworzywa które można rozciągać i ściskać. W wyniku rozciągania lub ściskania elastomery zmieniają znacznie swój kształt ale po odjęciu siły wracają do poprzednich wymiarów. Elastomery zastąpiły prawie całkowicie kauczuk naturalny, ale znalazły też szereg nowych zastosowań niedostępnych dla zwykłego kauczuku. Wydłużenie elastomerów przy rozerwaniu sięga kilkuset procent, a moduł sprężystości zawiera się miedzy 1÷4 MPa.
Podział tworzyw oparty na reakcjach na działanie temperatury podczas nadawania im kształtów przez tłoczenie, wtryskiwanie, itp. obejmuje:
termoplasty - tworzywa polimeryczne zbudowane z makrocząsteczek, głównie liniowych, rzadziej rozgałęzionych. Są nieograniczenie długo plastyczne w podwyższonej temperaturze (zwykle w granicach 60÷150oC), a twarde w temperaturze otoczenia (proces ten w przypadku termoplastów jest odwracalny). Na ogół rozpuszczają się w rozpuszczalnikach organicznych na zimno lub na gorąco (np. polietylen), jedynym nie rozpuszczającym się termoplastem jest politetrafluoroetylen. Do najważniejszych termoplastów zalicza się: polistyren, polietylen, poli(chlorek winylu), poli(metakrylan metylu), politetrafluoroetylen i poliamidy.W podwyższonej temperaturze tworzywa termoutwardzalne ulegają reakcji chemicznej - polikondensacji (wyjaśnienie pojęcia w dalszej części sprawozdania).
duroplasty - grupa tworzyw polimerowych (plastomery) przechodzących nieodwracalnie ze stanu plastycznego w stan utwardzony w wyniku:
działania podwyższonej temperatury (tworzywa termoutwardzalne)
działania czynników chemicznych (tworzywa chemoutwardzalne)
łącznego działania temperatury i czynników chemicznych.

(…)

… formowania. Duroplasty stosowane są w postaci mieszanek (żywica + napełniacz) do tłoczenia, laminatów, tworzyw piankowych, żywic technicznych, klejów, lakierów itp.
Najważniejszymi duroplastami są: fenoloplasty, aminoplasty, żywice polimerowe nienasycone, żywice epoksydowe oraz część żywic silikonowych.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz