Surowce ilaste - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1120
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Surowce ilaste - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Wstęp Bentonity są powszechnie stosowanym materiałem technologicznym. Stanowią ważny surowiec ilasty, który wyróżnia się wieloma specyficznymi właściwościami, takimi jak zdolność wymiany jonowej, skłonność do pęcznienia i tworzenia zawiesin tiksotropowych, zdolność dyspergowania wodą oraz doskonałe właściwości sorpcyjne. Są to bardzo istotne cechy, które zaważyły o ogromnej popularności i szerokim wachlarzu zastosowań tych surowców w świecie przemysłu. Bentonity wykorzystywane są przede wszystkim w takich branżach jak ceramika, wiertnictwo, rolnictwo czy budownictwo. Surowce bentonitowe coraz częściej spotykane są w przemyśle kompozytowym a szczególnie w prężnie rozwijającym się przemyśle nanokompozytów polimerowych, gdzie są one wykorzystywane jako nanonapełniacze matrycy polimerowej. W takim układzie nanododatki bentonitowe pełnią rolę modyfikatorów, które w istotny sposób wpływają na właściwości mechaniczne tworzyw polimerowych. Poprawie ulegają takie cechy jak wytrzymałość, sztywność oraz udarność. To korzystne oddziaływanie bentonit-polimer stało się celem badań wielu naukowców, którzy dążą do otrzymania jak najlepszych parametrów konstrukcyjnych dla tworzyw polimerowych. Surowce ilaste Surowce ilaste są to surowce, których główny składnik stanowią minerały ilaste. Pozyskuje się je z kopalin ilastych, sporadycznie z ilasto piaszczystych. W zależności od cech jakościowych złoża oraz od późniejszego zastosowania surowce ilaste wykorzystuje się bezpośrednio po ich wydobyciu, bądź po ich odpowiedniej przeróbce i wzbogaceniu. Minerały ilaste są to przeważnie uwodnione krzemiany i glinokrzemiany glinu, magnezu i żelaza o strukturze warstwowej. Ich obecność determinuje właściwości i kierunek zastosowania surowców ilastych
Istnieje wiele klasyfikacji surowców ilastych m.in. ze względu na wykorzystanie, znaczenie gospodarcze czy podstawowe właściwości. Najpowszechniejszym wyznacznikiem podziału jest zawartość dominującego minerału ilastego. Według tego kryterium wyróżniamy: - surowce kaolinitowe i kaolinitowo- illitowe ( m.in. kaoliny, iły biało wypalające się, iły ogniotrwałe, łupki ogniotrwałe, iły kamionkowe) - surowce smektytowe ( bentonity, iły i łupki bentonitowe, zwietrzeliny bentonitowe, iły montmorillonitowe, iły montmorillonitowo- zeolitowe - surowce polimineralne - iły i łupki do produkcji ceramiki budowlanej, wyrobów klinkierowych, kruszyw lekkich, cementu, iły kamionkowe, inne surowce do zastosowań specjalnych. W zależności od rodzaju i ilości minerałów ilastych surowce będą wykazywały różne właściwości. Zasadniczą i podstawową cechą surowców ilastych jest ich plastyczność po zarobieniu z wodą i związania z tym zdolność do zachowania nadanego kształtu po wysuszeniu. Te specyficzne właściwości decydują o podstawowych kierunkach zastosowania tych surowców i są to przede wszystkim branże ceramiczne. Inne charakterystyczne cechy, które wykazują poszczególne odmiany surowców ilastych to wysoka ogniotrwałość, zdolność do pęcznienia oraz właściwości sorpcyjne. Są to parametry decydujące o przydatności tego materiału w innych dziedzinach, również pozaceramicznych, gdzie wykorzystywane są zwykle bez obróbki ogniowej.

(…)

… kosmetycznym we wschodnich stanach USA. Bentonitami nazywamy skały ilaste, które powstały w wyniku przeobrażenia osadów piroklastycznych (tufów, tufitów, popiołów wulkanicznych). Podstawowym składnikiem bentonitów są minerały grupy smektytu ( głównie montmorillonit ). Dodatkowo mogą towarzyszyć im domieszki materiału piroklastycznego takie jak kwarc, minerały ciężkie, szkliwo wulkaniczne, biotyt, sanidyn…
…, z których są zbudowane - dimer, trimer, tetramer itd. Polimery, których stopień polimeryzacji jest niski rzędu kilku lub kilkunastu nazywamy oligomerami i stanowią ogniwo pośrednie między monomerami a polimerami. Istnieje wiele kryteriów podziału polimerów, według których są one przydzielone do odpowiednich grup. Najbardziej podstawowy jest podział polimerów ze względu na ich pochodzenie ( polimery naturalne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz