Egzamin inżynierski

note /search

Technologie informacyjne - egzamin

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Egzamin inżynierski
Pobrań: 119
Wyświetleń: 861

Egzamin in ynierski Technologia Chemiczna Pytania    PRZEDMIOTY OGÓLNE    Technologie informacyjne    1.  Budowa komputera – podstawowe elementy, ich funkcje i parametry.  2.  Kodowanie informacji w systemach cyfrowych – dane numeryczne, alfanumeryczne,  grafika.  3.  System operacyjny – poj cia po...

Opracowanie - określenie trwałości implantów

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Egzamin inżynierski
Pobrań: 196
Wyświetleń: 903

  1       Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie  Wydział InŜynierii Materiałowej i Ceramiki  Katedra Biomateriałów            PRACA DOKTORSKA              Patrycja Rosół            OKRE Ś LENIE TRWAŁO Ś CI IMPLANTÓW Z KOMPOZYTÓW POLIMEROWYCH                                ...

Minerały z grupy kaolinitu - opracowanie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Egzamin inżynierski
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1162

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie  Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska  Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii        Rozprawa doktorska        Minerały z grupy kaolinitu jako prekursory  nanorurek mineralnych        Jakub Matusik      Promotor pracy: ...

Egzamin inżynierski - pytania

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Egzamin inżynierski
Pobrań: 2086
Wyświetleń: 2856

Pytania do egzaminu inżynierskiego 2012  Strona 1 z 37                Pytania do egzaminu inżynierskiego 2012 wraz z odpowiedziami  Ze 144 stron do 37 streścił:   Andrzej Charchut      Pytania do egzaminu inżynierskiego 2012  Strona 2 z 37  Spis Treści  1.   CHEMIA I  3  2.   CHEMIA (PODSTAWY CHEMI...

Odpowiedzi - test

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Egzamin inżynierski
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1687

Chemia I : 1.b 2.c 3.d 4.c 5.a 6.c 7.a 8.d 9.b 10.c 11.a 12.b 13.a 14.d 15.a 16.b 17.c 18.d 19.a 20.c Chemia (p odstawy chemii ) I semestr : 1.b 2.c 3.d 4.a 5.b 6.b 7.d 8.c 9.b 10.c 11.b 12.d 13.c 14.a 15.c 16.b 17.d 18.b 19.a 20.d 21.a 22.a 23.a

Jak pisać pracę - wykład

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Egzamin inżynierski
Pobrań: 14
Wyświetleń: 868

Jak pisać pracę inżynierską/magisterską Cezary Sobaniec v1.6, 2011/05/24 Streszczenie Niniejszy poradnik ma być pomocą dla studentów w pisaniu pracy inżynierskiej i później magisterskiej a z drugiej strony ma pomóc promotorom ograniczając ich pracę do korekty merytorycznej a nie redakcyjnej, która ...

Literatura przedmiotu - egzamin inżynierski

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Egzamin inżynierski
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1036

Literatura [1] Ashby M. , Jenes D., Materiały inżynierskie T. 2. Kształtowanie struktury i właściwości, dobór materiałów , Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1996. [2] Bolewski A., Mineralne surowce ceramiczne T.2. Opis najważniejszych mineralnych surowców ceramicznych , Powielarnia Państwo...

Próbnik do poboru próbek atmosferycznych - opracowanie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Egzamin inżynierski
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

    Praca inżynierska    Marek Kamiński    kierunek studiów:  fizyka techniczna  specjalność:  fizyka środowiska      Wykonanie oraz przetestowanie  automatycznego próbnika do poboru próbek  atmosferycznych      Opiekun: dr inż. Mirosław Zimnoch                              Kraków, styczeń 2009    ...

Bentonit - opracowanie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Egzamin inżynierski
Pobrań: 42
Wyświetleń: 924

Bentonit - skała powstała z przeobrażenia tufów i tufitów , barwy białej, szarej,żółtawej lub brunatnej, dosyć krucha, monomineralna lub prawie monomineralna, zbudowana przede wszystkim z mont...

Odpowiedzi do testu

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Egzamin inżynierski
Pobrań: 203
Wyświetleń: 973

Chemia 1: 1.b 2.c 3.d 4.c a 5.d a(?) 6.c 7.a 8.d 9.b 10.c 11.a 12.b 13.a 14.d 15.a 16.b 17.c 18.d 19.a 20.c Podstawy chemii: 1.b 2.a - u nas c 3.d 4.chyba b(?)- u nas a d 5.b 6.b 7.a- u nas d 8.c 9.b 10.b- u nas c- u nas c 11.b 12.d 13.d 14.a 15.c 16.b 17.d 18.b 19.a 20.d 21.a 22...