Zabezpieczanie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego z jednym kotłem-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zabezpieczanie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego z jednym kotłem-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Zabezpieczanie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego z jednym kotłem Zabezpieczenie instalacji ogrzewania wodnego systemu otwartego powinno składać się z urządzeń zabezpieczających podstawowych i uzupełniających oraz osprzętu.
Urządzenia zabezpieczające wg wymagań normy maja na celu:
uniemożliwienie przekroczenia dopuszczalnego ciśnienia wody,
kompensowanie zmian objętości wody występujących w instalacjach c.o. systemu otwartego
Podstawowe urządzenia zabezpieczające należy stosować we wszystkich instalacjach systemu otwartego. Do podstawowych urządzeń zabezpieczających należą:
naczynie wzbiorcze
rury zabezpieczające
rura przelewowa
rura odpowietrzająca
Uzupełniające urządzenia zabezpieczające należy stosować w zależności od rodzaju źródła ciepła, jego mocy oraz usytuowania podstawowych urządzeń zabezpieczających. Do uzupełniających urządzeń zabezpieczających należą:
rura sygnalizacyjna
ochrona przed zamarznięciem urządzeń zabezpieczających,
zabezpieczenie przed przekroczenie dopuszczalnej temperatury w źródle ciepła.
Osprzęt powinien obejmować:
termometr umieszczony w miejscu widocznym w najwyższym punkcie każdego kotła lub wymiennika ciepła
termometr umieszczony na rozdzielaczu zasilającym przy dwóch lub więcej kotłach lub wymiennikach ciepła
termometr umieszczony na zbiorczej rurze powrotnej; w przypadku stosowania źródła ciepła o mocy do 25 kW stosowanie termometru nie jest wymagane
hydrometr umieszczony w pomieszczeniu kotłowni lub węzła cieplnego podłączony do rury sygnalizacyjnej z zaznaczonym najniższym poziomem wody w naczyniu wzbiorczym; hydrometr powinien być umieszczony w dobrze widocznym i łatwo dostępnym miejscu; w przypadku zastosowania kilku hydrometrów powinny być one umieszczone na tej samej wysokości; w przypadku źródła ciepła o mocy do 25 kW stosowanie hydrometru nie jest wymagane
zawór ze złączką do węża, służący do napełniania i opróżniania instalacji, podłączony w jej najniższym punkcie w pomieszczeniu kotłowni lub węzła cieplnego
pompę ręczną do napełniania instalacji wodą, o średnicy króććów równej co najmniej 25 mm; w przypadkach uzasadnionych obok pompy ręcznej należy stosować pompę mechaniczną; w przypadku źródła ciepła o mocy do 25 kW stosowanie hydrometru nie jest wymagane
zawór zwrotny zabezpieczający przed ewentualnym odpływem wody z instalacji ogrzewania do sieci wodociągowej zainstalowany na przewodzie wodociągowym służącym do zasilania instalacji ogrzewania wodnego; na przewodzie tym zaleca się zainstalowanie wodomierza dla kontroli ubytków wody instalacyjnej; połączenie instalacji ogrzewania wodnego z instalacją wody uzupełniającej nie może być wykonane w sposób trwały.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz