Projekt instalacji centralnego ogrzewania dla budynku wielorodzinnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1736
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Projekt instalacji centralnego ogrzewania dla budynku wielorodzinnego - strona 1  Projekt instalacji centralnego ogrzewania dla budynku wielorodzinnego - strona 2  Projekt instalacji centralnego ogrzewania dla budynku wielorodzinnego - strona 3

Fragment notatki:

                Projekt instalacji centralnego  ogrzewania dla budynku  wielorodzinnego.    WERSJA POPRAWIONA  1.  Opis syntetyczny.  Zamieszczony w wersji poprawionej w pkt. 1.5.   2.  Obliczenia hydrauliczne- brak informacji o wysokości dławienia dla poszczególnych  obiegów i brak obliczeń ciśnienia czynnego grawitacyjnego dla każdej z kondygnacji.  Zawarte po poprawce w pkt. 2.3.  3.  Zestawienie strat hydraulicznych.  Znajduje się w pkt. 2.2.        2    Spis treści  1.  Opis techniczny ...........................................................................................................................3  1.1.  Podstawa opracowania ........................................................................................................3  1.2.  Cel i zakres opracowania......................................................................................................3  1.3.  Opis budynku i lokalizacja ....................................................................................................3  1.4.  Założenia projektowe ..........................................................................................................4  1.5.  Opis instalacji centralnego ogrzewania ................................................................................4  1.6.  Techniczny odbiór instalacji .................................................................................................5  2.  Obliczenia ...................................................................................................................................6  2.1.  Dobór grzejników ................................................................................................................6  2.2.  Obliczenia strat miejscowych ...............................................................................................9  2.3.  Obliczenia hydrauliczne ..................................................................................................... 13  Dane pomocnicze do obliczeń ................................................................................................... 13        3    1.  Opis techniczny  1.1. Podstawa opracowania  Projekt został przygotowany na zlecenie Katedry Inżynierii Sanitarnej Wydziału Inżynierii Lądowej  i Środowiska PG w ramach zajęć z przedmiotu Ogrzewnictwo, Wentylacja i Klimatyzacja.  1.2. Cel i zakres opracowania  Celem projektu jest stworzenie koncepcyjnego projektu instalacji c.o., dostarczającej ciepło do  grzejników umieszczonych w pomieszczeniach mieszkalnych budynku. Czynnikiem przenoszącym  ciepło jest woda.  Zakres projektu:    Obliczenie obciążenia cieplnego budynku (Część I projektu) 

(…)


lokatorskie dla mieszkańców oraz pralnia i kotłownia.
Budynek spełnia funkcję mieszkalną dla 6 rodzin.
Wysokość kondygnacji powtarzalnej (w świetle): 2,61m
Wysokość kondygnacji piwnicznej (w świetle): 2,21m
Powierzchnia zabudowy 280m2
Powierzchnia całkowita 1085m2
Kubatura 2466m3
3
1.4. Założenia projektowe
Strefa klimatyczna IV.
Temperatury pomieszczeń na podstawie normy PN-EN 12831:
Pomieszczenie
Temperatura [oC]
Pokój, Kuchnia, Korytarz, Pralnia, Kotłownia
20
Łazienka
24
Klatka Schodowa
8
Obniżenie temperatury podczas osłabienia: 2 K
Czas nagrzewania: 2h
Parametry instalacji:
Temperatura zasilania 70oC
Temperatura powrotu 45oC
Ciśnienie robocze 4 bar
1.5. Opis instalacji centralnego ogrzewania

Kocioł gazowy Viessmann Vitorond 100 o mocy 80kW
Rozdzielacze: zasilający i powrotny…
… temperaturę w pomieszczeniach.
5
2. Obliczenia
2.1. Dobór grzejników
Nr
pom.
Nazwa
Ti
βu
βo
βs
Wsp.
Q
Q obliczone dla
Korekcyjny
korytarza pomieszczenia
r
Dodatek Q
ze względu
na korytarz
(% Q
korytarza)
Q (z
uwzględnieniem
korytarza)
Obciążenie Moc
Obj. V
cieplne
cieplna
Wymiary
H*L
TYP
PIWNICA
1
2
Kotłownia 20 1,00 1,00 1,00
Pralnia
20 1,00 1,00 1,00
1,40
0
1843
0
1843
2580
2576
12,2
600x2000
FC21s
1,40
0…
… wentylowanym. Budynek trójkondygnacyjny podpiwniczony,
na jednej kondygnacji powtarzalnej po dwa mieszkania. W piwnicy znajdują się pomieszczenia
lokatorskie dla mieszkańców oraz pralnia i kotłownia.
Budynek spełnia funkcję mieszkalną dla 6 rodzin.
Wysokość kondygnacji powtarzalnej (w świetle): 2,61m
Wysokość kondygnacji piwnicznej (w świetle): 2,21m
Powierzchnia zabudowy 280m2
Powierzchnia całkowita 1085m2…
…, z trzema odgałęzieniami
Poziomy rozmieszczone z zachowaniem wymaganego spadku
o Średnice 20-40mm
o Gałązki zasilające grzejniki o średnicy 10-15mm
9 pionów prowadzonych w bruzdach
o Średnice 15-25mm
Pojemność instalacji 398,22 dm3
Zapotrzebowanie cieplne budynku na cele c.o. 78399 W
Przewody przeprowadzane przez przegrody budynku w specjalnych tulejach ochronnych
Rury stalowe
Ciśnienie próby jest większe…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz