Materiały do zaliczenia - Czas pracy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1309
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Materiały do zaliczenia - Czas pracy - strona 1 Materiały do zaliczenia - Czas pracy - strona 2 Materiały do zaliczenia - Czas pracy - strona 3

Fragment notatki:

Wartość normatywna dla budynków mieszkalnych Jednostka zapotrzebowania na cwu:
G=110 dm2/(dxj.n) dla mieszkań wyposażonych w natryski
G= 130 dm2/(dxj.n) dla mieszkań wyposażonych w natryski Czas pracy(użytkowania) instalacji w ciągu doby: τ= 18 h/d (od 6 do 24) Współczynnik nierównomierności godzinowej rozbioru wody : Nh= 9,32xU -0,744 Obliczenie zapotrzebowania mocy do przygotowania cwu Q=G c w x ρ x (t cw -t wz )
G cw, srd [dm3/s]= Q cw, srd [kw] - średnie dobowe
G cw, srh [dm3/s]= Q cw, srh [kw] - średnie godzinowe
G cw, srmax [dm3/s]= Q cw, srmax [kw] - max godzinowe
c wł - ciepło właściwe
t cw -tem ciepłej wody stC
t cw -tem zimnej wody ST C
ρ- gęstość wody Pojemność zasobnika cwu Vz= 90x ϕ x U x logN h ϕ- współczynnik akumulacyjności zasobnika (0,1-0,3)
U- liczba użytkowników
Nh- współczynnik nierównomierności rozbioru Współczynnik redukcji mocy cieplnej wymiennika cwu β= 1(1-(1/Nh) ϕ 0,25 dla ϕ 0,25 Obliczenie mocy cieplenj wymiennika cwu: a)W węźle jednostopniowym
Węzeł bezzasobnikowy Qwcw=Qcw
Węzeł z zasobnikiem Qwcw= βQwcw
b) w wężle dwustopniowym
Wezeł bez zasobnika
I stopień
II stopień
Węzeł z zasobnikiem
I stopień
II stopień Węzeł jednofunkcyjny Gsz/L= Gsco lub Gscw lub Gsr Węzeł dwufunkcyjny równoległy z jednostopniowym przygotowaniem ciepłej wody, praca bez priorytetu ciepłej wody użytkowej nad ogrzewaniem
-dla parametrów zimnych/przejściowych Gszp=Gsco+Gscw
-dla parametrów letnich Gsl=Gscw
j.w lecz z priorytetem cwu nad co
-dla parametrów zimowych Gsz=Vasco
-dla parametrów letnich G sL =Gscw
Węzeł dwufunkcyjny szeregowo-równoległy z dwustopniowym przygotowaniem ciepłej wody, praca bez priotytetu ciepłej wody uzytkowej nad ogrzewaniem
-dla parametrów zimnych /przejściowych
-dla parametrów letnich Rys Ideowy schemat bezpośredniej wymiany ciepła M1,t1,h1(Q1)
M3,t3,h1(Q3)
M2,t2,h2,Q2) Mstr(Qstr)
Rys schemat pośredniej rekuperacyjnej wymiany ciepła M1,t1,h1(Q1) M1,t1,h1(Q1)
M2,t2'',h2'',Q2'')
M2,t2,h2,Q2) Mstr(Qstr)
M3,t3,h1(Q3)
Rys schemat pośredniego regeneracyjnej wymiany ciepła M1,t1',h1'(Q1') M1,t1'',h1''(Q1'') M2,t2',h2'(Q2') M1,t1'',h1''(Q1'')

(…)

… regeneracyjnej wymiany ciepła M1,t1',h1'(Q1') M1,t1'',h1''(Q1'') M2,t2',h2'(Q2') M1,t1'',h1''(Q1'') M2,t2'',h2''(Q2'') Stadium ogrzewania Stadium chłodzenia
Minimalna średnica wewnętrzna rury wzbiorczej dmin [mm]:
dmin = 0,7 √Vu
Wymiennik ciepła - urządzenie służące do wymiany ciepła pomiędzy dwoma czynnikami o różnej temperaturze Podział wymienników ze względu na rodzaj wymiany ciepła:
- wymienniki bezpośrednie (kontaktowe)
- wymienniki pośrednie rekuperacyjne (przeponowe)
- wymienniki pośrednie regeneracyjne
Klasyfikacja wymienników ciepła:
Rodzaj nośników ciepła:
Woda - woda Para - woda
Woda - powietrze
Konstrukcja wymienników ciepła:
Płaszczowo-rurowe
Płytowe rozbieralne (skręcane), nierozbieralne (lutowane)
Pojemnościowe
Sposób wymiany ciepła i ruchu płynu:
--Przepływowe:
-współprądowe (o zgodnych kierunkach przepływu)
- przeciwprądowe ( o przeciwnych kierunkach przepływu)
- krzyżowe, mieszane (prostopadłe kierunki przepływu
--Pojemnościowe
Wymiana ciepła w wymiennikach przepływowych typu woda-woda:
Założenie: stan ustalony wymiany ciepła
Równanie bilansu cieplnego:
m1c1Δt1 = m2c2Δt2
mi - masa i-tego czynnika, kg
ci - ciepło właściwe i-tego czynnika J/kg*K
Δti - różnica temperatury czynnika…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz