Mikroklimat i obliczanie czynników powodujących zmiany stanu powietrza w pomieszczeniach

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mikroklimat i obliczanie czynników powodujących zmiany stanu powietrza w pomieszczeniach - strona 1 Mikroklimat i obliczanie czynników powodujących zmiany stanu powietrza w pomieszczeniach - strona 2 Mikroklimat i obliczanie czynników powodujących zmiany stanu powietrza w pomieszczeniach - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 2  28.03.12  Mikroklimat i obliczanie czynników powodujących zmiany stanu powietrza w pomieszczeniach  Czynniki wpływające na odczucia cieplne  Def.   Komfortem  cieplnym  człowieka  nazywamy  uczucie  satysfakcji  z  warunków  cieplnych  środowiska  w  pomieszczeniu, w którym przebywa osoba. Stan ten jest wynikiem równowagi między ilością ciepła wytwarzaną przez  organizm w wyniku metabolizmu a stanem ciepła otaczającego środowisko.    Czynniki wpływające na poczucie komfortu  Czynniki środowiskowe:    Temperatura powietrza    Prędkość powietrza    Wilgotność względna powietrza    Temperatura promieniowania powierzchni    Asymetria rozkładu (…) pomieszczeń  Czynniki indywidualne:    Metabolizm    Aklimatyzacja    Izolacja cieplna odzieży    Wypadkowy  wpływ  tych  parametrów  na  intensywność  wymiany  ciepła  między  człowiekiem  a  otoczeniem  charatkreryzuje zdolność chłodzącą tego otoczenia.  Podobne warunki komfortu można stworzyć dobierając różne wartości parametrów, tak jednak, by ich łączny efekt  dawał taką samą zdolność chłodzenia.    Wskaźnik komfortu cieplnego zastąpiony różnymi kombinacjami tych wielkości.    Warunki komfortu cieplnego (optymalne)  -temp powietrza w okresie zimowym 20-22oC, letnim 22-23oC  28oC w halach produkcyjnych  *wilgotność względna 30-70% (optimum40-60%)  Szybkość zmiany wilgotności względnej przekracza 20% w ciągu godziny,  Prędkość ta nie przekracza:  Tp[oC]    ≤20    22    24    26  Vp[m/s]  0,15    0,25    0,35    0,4-0,5  *średnia temp. Przegród otaczających jest równa lub możliwie bliska temp. Powietrza w pomieszczeniu.  Parametry w pomieszczeniu mogą być utrzymywane z pewną tolerancją, zwykle dla klimatyzacji przyjmuje się ±1oC i  wilgotność ±10% a przy ostrzejszych wymaganiach 5oC (nieprzeznaczone na pobyt ludzi)  Dz.U. Nr 75  -5224- poz. 690 [tabela]    Warunki dotyczące powietrza na zewnątrz pomieszczeń  Parametry  oblicz.  Powietrza  zewnętrznego  stanowią  umowne  punkty  graniczne,  a  w  odniesieniu  do  których  sporządza się bilanse ciepła i wilgoci w danym obiekcie.  Obliczenia  dotyczące  urządzeń  wentylacyjnych  i  klimatyzacyjnych  przeprowadza  się  w  układzie  parametrów  obliczeniowych powierzchni zewnętrznej – letnie i zimowe  Parametry  przyjmuje  się  wg  tabel  i  rysunków  -  PN-76/B-03420  ,  zakładając,  że  wilgotność  względna  φ=100%  (fi  z  indeksem, niestety nie wiem jakim)  Okres letni – 2 strefy:  I strefa – nadbałtycka,  II-reszta Polski, 

(…)


φ – współczynnik jednoczesności przebywania ludzi (0,4-1,0)
n – liczba osób
qj – jednostkowy strumień ciepła oddany do otoczenia
-Zyski ciepła utajonego (zyski wilgoci od człowieka – oddychanie, pocenie się)
W=φ * n * wj [g/h]
wj – utajony strumień pary wodnej oddawanej do otoczenia w zależności od aktywności, temp.otoczenia:
• 0,75-0,85 biura
• 1 teatry
• 0,8-09 domy towarowe
• 0,4-0,6 hotele…
… powierzchni od bocznego występu
f – odległość oszklonej powierzchni od występu górnego
- Powierzchnie nieprzezroczyste
Napływ ciepła
Strumień ciepła jako skutek promieniowania słonecznego napływającego do pomieszczeń przez przegrodę
nieprzezroczystą
Z kropką ---> Qs = A*k[(tsm-tp) + v*(ts-tsm)] [W]
A – powierzchnia przegrody
k – wsp przenikania ciepła
tsm – średnia dobowa temp słoneczna powietrza…
… wartość.
-Zyski ciepła od ludzi
Ql= φ * n * qj [W]
Ql przez promieniowanie, konwekcję z ciała ludzkiego
φ – współczynnik jednoczesności przebywania ludzi (0,4-1,0)
n – liczba osób
qj – jednostkowy strumień ciepła oddany do otoczenia
-Zyski ciepła utajonego (zyski wilgoci od człowieka – oddychanie, pocenie się)
W=φ * n * wj [g/h]
wj – utajony strumień pary wodnej oddawanej do otoczenia w zależności…
… – poprawka ze względu na stopień przezroczystości atmosfery
↖???
-Napływ ciepła przez infiltrację
Powierzchnia infiltruje do przestrzeni klimatyzowanych nawet wtedy, gdy w przestrzeni tej panuje niewielkie
nadciśnienie.
Spowodowana jest:
 Działaniem wiatru wskutek nieszczelności
 Efektem ciągu kominowego powstającego w wyniku różnic gęstości powietrza
 Wchodzeniem ludzi do budynku
Przy obliczeniu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz