Fizyka budowli - pytania i odpowiedzi 2,3

Nasza ocena:

3
Pobrań: 910
Wyświetleń: 3731
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fizyka budowli - pytania i odpowiedzi 2,3 - strona 1 Fizyka budowli - pytania i odpowiedzi 2,3 - strona 2 Fizyka budowli - pytania i odpowiedzi 2,3 - strona 3

Fragment notatki:5.warunki przejmowania ciepła przez przegrodę w różnych jej miejscach
przy istniejącej różnicy temp powietrza po obu stronach przegrody, przez przegrodę przenika strumień cieplny w kierunku od temp wyższej do niższej, przy czym przyjmuje się dla temp wewn oznaczenie ti a dla zawn te; i tite . spadek temp występuje nie tylko wewnątrz przegrody ale również na jej powierzchniach. Opór przegrody przy przenikaniu ciepła składa się z 3 oporów cieplnych:
- opór przejmowania ciepła przy napływie ciepła z powietrza na powierzchnie przegrody Ri
- przy przejściu ciepła przez przegrodę powstaje opór cieplny R λ

7, przepłyuw ciepła i rozkład temp w miejscu mostka termicznego
termicznego przypadku gdy w przegrodzie zewn występuje charakteryzujący się zwiększona przewodnością ciepla niż pozostała część przegrody, mówi się że jest to tzw mostek termiczny. Zwiększony współ przewodności cieplnej mostka termicznego powoduje obniżenie temperatury na jego wewn powierzchni
przyłady mostków termiczny w budynkach:
-nadproża żelbetowe
-żebra betonowe w ścianach warstwowych
-słupy, spoin, złącza elementów żelbetowych

2 cw
1. Zjawisko przejmowania ciepła na powierzchni przegrody.
Przejmowaniem ciepła nazywamy wymianę ciepła między powierzchniami przegrody a powietrzem. Jest to proces bardzo skomplikowany, ponieważ powietrze jest w ciągłym ruchu. Przejmowanie ciepła na powierzchni przegrody odbywa się w skutek promieniowania i konwekcji. Przejmowanie ciepła hk przez konwekcje wymuszona zależy od prędkości ruchu powietrza V i od struktury przegrody
hk = 4,36 + 3,5 V
Przejmowanie ciepła hk przez konwekcje swobodna zależy w największym stopniu od różnicy temperatury powierzchni elementu i otaczającego go powietrza
- dla płyty ustawionej pionowo hk = 1,98
- dla płyty ustawionej poziomo hk = 2,50
Przejmowanie ciepła przez promieniowanie
c1, c2 - współczynnik promieniowania powierzchni, W/m2K4
c0 - współczynnik promieniowania ciała doskonale czarnego, W/m2K4
t1, t2 - temperatura powierzchni, Co
T1,T2 - temperatura powierzchni, K
2. wymiana ciepła przez konwekcje, prawo Newtona
konwekcja odnosi się do przekazywania ciepła między powierzchnie ciała stałego a płynem(cieczą lub gazem). Rozróżniamy konwekcje: Prawo Newtona - głosi że gęstośc strumienia ciepła pomiędzy powierzchnia ciała stałego a stykającym się z powierzchani płynem, jest wprost proporcjonalne do różnicy temp powierzchni ciała i płynu. PA = αA (tc - tf)
3. Wymiana ciepła przez promieniowanie, prawo Kirhofa i Stefana - Boltzmana
przekazywanie ciepła przez promieniowanie polega na przekształceniu energii wewn w energię fal elektromagnetycznych promieniowania termicznego, które po przejsciu w całości lub częściowo przez ośrodek ulega ponownej przemianie w energię wewn innego ciała
Prawo S-B - gęstośc strumienia promieniowania ciała doskonale czarnego jest wprost proporcjonalna do bezwzględnej temp powierzchni w potędze cwartej. Pp = Co (T/100)4
Prawo Kirhofa - współczynnik promieniowania ciła rzeczywistych (ciał szarych) C jest iloczynem współczynnika absorpcji promieniowania i współczynnika ciała doskonale czarnego.
C/Co = C(T/100)4 / Co (T/100)4
4. współczynnik przejmowania ciepła, opory przejmowania ciepła
współ przejm ciepła - jest to ilośc strumienia ciepła przepływającego w warunkach ustalonych z ośrodka gazowego lub cieczy przez 1m2 powierzchni przegrody lub tez przepływającego z powierzchni przegrodu do ośrodka gazowego lub cieczy przy różnicy temp powierzchni przegrody i ośrodka r

(…)

… w zakresie współczynnika przenikania ciepła.
W skład wymagań stawianym przegrodom wchodzą:
- odpowiedni współczynnik przenikania ciepła;
- odpowiednia izolacyjność przegrody;
- odpowiednia grubość przegrody; - odpowiednia ilość porów wypełnianych powietrzem. 3 cw
1.Nieustalone przenikanie ciepła - temperatura w poszczególnych punktach ciała zależy od położenia punktów i czasu t = f( )
2. Wymiana ciepła…
… przewodzenia ciepła od poszczególnych czynników.
8. Gradient temperatury.
Gradient temperatury - to graniczna wartość ilorazu przyrostu różnicy temperatury ΔT miedzy dwiema powierzchniami izotermicznymi do długości Δn normalnej do powierzchni izotermicznej, gdy odległość maleje do zera, wyrażona w K/m
operator Hamiltona 9. Wymagania stawiana przegrodom zewnętrznym w zakresie współczynnika przenikania ciepła…
… masowych wymuszona - następuje w wyniku działania czynników zewn. Płyn wprowadzany jest w ruch przez wiatr, wentylator, dmuchanie, pompowanie
Prawo Newtona - głosi że gęstośc strumienia ciepła pomiędzy powierzchnia ciała stałego a stykającym się z powierzchani płynem, jest wprost proporcjonalne do różnicy temp powierzchni ciała i płynu. PA = αA (tc - tf) 4. Wymiana ciepła przez promieniowanie, prawo…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz