ćwiczenia - Straty ciśnienia powstajśce przy przepływie powietrza przez przewody

Nasza ocena:

3
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1995
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ćwiczenia - Straty ciśnienia powstajśce przy przepływie powietrza przez przewody - strona 1 ćwiczenia - Straty ciśnienia powstajśce przy przepływie powietrza przez przewody - strona 2

Fragment notatki:

Straty ciśnienia powstające przy przepływie powietrza przez przewody.
Straty ciśnienia, spowodowane oporem tarcia, przy przepływie burzliwym przez prosty przewód o dowolnym i niezmiennym kształcie przekroju, opisywana jest zależnością Darcy-Weisbacha:
l  w2  ρ
pt
  
4R  2
Gdzie:
λ - Bezwymiarowy, empiryczny współczynnik tarcia
l - długość przewodu
R=A/U - promień hydrauliczny
A-powierzchnia przekroju poprzecznego przewodu
U - obwód przewodu
W - średnica prędkości przepływu ρ - gęstość powietrza
dla przewodu okrągłego o średnicy d, promień hydrauliczny R=d/4
współczynnik tarcia w przewodach hydraulicznie gładkich zależy od liczby Reynoldsa, określonej zależnością:
Re  4Rw

Gdzie:
R - promień hydrauliczny
w - średnica prędkości przepływu
v - współczynnik lepkości kinetycznej
przewód uznaje się za hydraulicznie gładki, jeżeli chropowatość względna wynosi:
k  30
d Re 0,875 Gdzie:
k- chropowatość bezwzględna
d- średnica przewodu
wniosek:
płaskie przewody prostokątne powodują przy tej samej prędkości przepływu kilkakrotnie większe straty ciśnienia w porównaniu z przewodami okrągłymi lub kwadratowymi. Mimo że w instalacjach
wentylacyjnych udział strat ciśnienia, wywołany oporami tarcia, jest stosunkowo nieduży, przy projektowaniu sieci przewodów wentylacyjnych należy starać się stosować przewody o możliwie dobrych właściwościach hydraulicznych.
Wyrównywanie strat ciśnienia w węzłach sieci przewodów na sieci tłocznej i ssawnej
- praktyczne sposoby jego realizacji.
Miejsce podziału lub łączenia strumieni powietrza są nazywane węzłami, a kształtki, w których odbywa się podział lub łączenie strumieni, nazywa się kształtkami węzłowymi. W jednym węźle nie powinno się łączyć więcej niż dwóch strumieni lub dzielić strumienia na więcej niż dwa. Takie kształtki nazywa się trójnikami. Część trójnika, w której płynie cały strumień powietrza nazywa się przewodem głównym, pozostałe wloty (wyloty) odgałęzie ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz