Liczba Reynoldsa

Liczba Reynoldsa - sprawozdanie

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • dr inż. Robert Kaniowski
 • Mechanika płynów
Pobrań: 1064
Wyświetleń: 8785

w turbulentny i turbulentnego w laminarny oraz wyznaczanie krytycznej liczby Reynoldsa. Schemat stanowiska: 1...

Przepływ burzliwy

 • Politechnika Gdańska
 • Migracja zanieczyszczeń
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1526

Przepływ burzliwy Ccharakteryzuje Liczba Reynoldsa jest to liczba kryterialna, bezwymiarowa...

Opór liniowy-sprawozdanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Mechanika płynów
Pobrań: 91
Wyświetleń: 672

charakterystyki zależności oporu liniowego (strat tarcia) od liczby Reynoldsa w badanym przewodzie hydraulicznie...

Zwężka Venturiego-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • mgr Popow
 • Hydraulika i hydrologia
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1904

przepływu cieczy. Wyznaczaliśmy ponadto liczbę Reynoldsa, współczynnik przepływu zwężki...

Mieszanie cieczy-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Bogumiła Wrzesińska
 • Aparatura chemiczna i maszynoznastwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 889

mieszania od liczb Reynoldsa i Froude'a . Obliczenie liczby Reynoldsa dla mieszania = [ - ] gdzie: d...

Przepływy płynów- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Dariusz Skrzypiński
 • Podstawy inżynierii chemicznej
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1092

zmienia się wraz z liczbą Reynoldsa: 64 Dla ruchu laminarnego:   Re 0,3164 Dla ruchu burzliwego wzór...