Zwężka Venturiego-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 476
Wyświetleń: 2604
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zwężka Venturiego-opracowanie - strona 1 Zwężka Venturiego-opracowanie - strona 2 Zwężka Venturiego-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Cel ćwiczenia.
Ćwiczenie miało na celu zapoznanie nas z jednym z typów zwężki mierniczej - zwężką Venturiego. Przyrząd ten dzięki wywołaniu spadku ciśnienia w przewodzie zamkniętym umożliwia pomiar natężenia przepływu cieczy. Wyznaczaliśmy ponadto liczbę Reynoldsa, współczynnik przepływu zwężki  oraz sporządziliśmy wykres zależności między tymi dwoma wielkościami.
Podstawy teoretyczne.
Badanie składało się z dwóch części:
Wyznaczenie liczby Reynoldsa
Liczbę Re można zdefiniować jako bezwymiarowy stosunek siły bezwładności do siły tarcia wewnętrznego. Jest ona parametrem charakteryzującym przepływ cieczy, stan jej burzliwości. Gdy lepkość cieczy maleje do zera wartość liczby Re wzrasta do nieskończoności. Wynika z tego, że dla dużego natężenia przepływającej cieczy jej wartość rośnie (maleje lepkość cieczy).Wartość Re dla której ruch cieczy przechodzi z uwarstwionego w burzowy nazywany jest dolną krytyczną wartością liczby Reynoldsa. Wzór dla przekroju kołowego:
Gdzie:
V1 -średnia w przekroju prędkość przepływającej cieczy
d1 - średnica zwężki
  współczynnik lepkości cieczy. Jest on równy 0,010574 [cm/s^2] dla temperatury pomiaru równej 18 °C.
Aby wyznaczyć prędkość w przewodzie musieliśmy poznać Qrz oraz pole przekroju przewodu w zwężce (A1). Skorzystaliśmy ze wzoru:
Qrz to Natężenie rzeczywiste przepływającej cieczy. Jego wartość wyznacza się z wzoru:
V - Objętość przepływającej cieczy w czasie t.
Obliczenie współczynnika 
Współczynnik  zależny jest od liczby Reynoldsa oraz od modułu zwężki (m.=(d1/d2)^2 - w naszym przypadku jest to wartość stała). W tym ćwiczeniu wartość współczynnika a została wyznaczona ze wzoru:
gdzie:
Qrz - Natężenie rzeczywiste przepływającej cieczy
Qt. - objętościowe natężenie przepływu
Wzór na wartość Qt:
A2 - Pole przekroju zwężki
d1 - średnica zwężki
d2 - średnica przewodu
g - przyspieszenie ziemskie [g=981 cm/s^2]
p1 - ciśnienie w przewodzie przed zwężką
p2 - ciśnienie w przewodzie za zwężką
Rysunek i opis stanowiska pomiarowego.
Stanowisko pomiarowe składało się z następujących elementów:
a) zwężki Venturiego
b) dwóch manometrów określających ciśnienie w przewodzie przed i za zwężką.
c).zaworu regulującego prędkość przepływu
d) wodomierza pozwalającego określić objętość wody e) pompy

(…)

…)=1,263 odrzuciłem z rozważań jako mało prawdopodobną. Moim zdaniem wystąpił tutaj błąd przypadkowy przy odczycie.
Błędy systematyczne spowodowane klasą przyrządów pomiarowych są małe (błąd Qrz oscyluje wokół 6%, błąd Re 2%). Osobnym problemem są wyniki wsp  i Qt dla ostatnich serii pomiarowych. Są one zbyt duże żeby uznać je za poprawne. Moim zdaniem należałoby powtórzyć badania dla małych wartości…
… przewodu
d2 - średnica zwężki p1 - ciśnienie w przewodzie przed zwężką - wysokość między osią przewodu a meniskiem cieczy w manometrze
p2 - ciśnienie w przewodzie za zwężką - wysokość między osią przewodu a meniskiem cieczy w manometrze
Przebieg badań.
Jedna osoba była przy zaworze regulowała szybkość przepływu cieczy. Druga osoba mierzyła czas przepływu przyjętej objętości (np. 700 cm^3). W tym samym…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz