Wyznaczanie krytycznej liczby Reynoldsa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1645
Wyświetleń: 7098
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wyznaczanie krytycznej liczby Reynoldsa - strona 1 Wyznaczanie krytycznej liczby Reynoldsa - strona 2 Wyznaczanie krytycznej liczby Reynoldsa - strona 3

Fragment notatki:

SPRAWOZDANIE nr 4 Wyznaczanie krytycznej liczby Reynoldsa 1.  Wstęp teoretyczny Określenie rodzaju ruchu cieczy odgrywa ważną rolę w zagadnieniach hydrauliki. Jedną z  podstawowych klasyfikacji jest podział na ruch laminarny i turbulentny. Ruch laminarny cechuje się dużą płynnością i regularnością poszczególnych strug cieczy. Tworzą  one smugi o dużej gładkości, co nie oznacza, że ich ukłądy są łatwe w opisie. Ruch turbulentny charakteryzuje ogromna złożoność, przy czym przejawia się ona lokalnie. Układ  linii prądu jest generalnie zorientowany  zgodnie z kierunkiem działających sił oraz kształtem  granic układu, jednakże linie te nie są gładkie i płynne. Istotnymi cechami tego ruchu są nieustanna  oscylacja kształtu trajektorii elementów płynu w czasie oraz powstawanie specyficznych wirów, o  nieregularnych kształtach i rozmiarach. Znajomość rodzaju ruchu cieczy ma znaczenie praktyczne, stanowi również podstawę przy wyborze  ogólnej wersji równań ruchu. W zadaniach technicznych bierzę się to pod uwagę przy obliczaniu  strat energii mechanicznej. Przeważnie mamy do czynienia z ruchem turbulentnym. Ruch laminarny występuje częściej  podczas filtracji. Kryterium określającym rodzaj ruchu cieczy jest liczba Reynoldsa, należąca do grupy tzw. liczb  kryterialnych, będąca bezwymiarowym wyrażeniem postaci U- prędkość reprezentatywna L- reprezentatywny wymiar liniowy ρ- gęstość cieczy μ,ν- współczynniki lepkości Liczba Reynoldsa określa stosunek sił bezwładności do sił lepkości. Jeśli Re jest mniejsza od  pewnej wartości granicznej to ruch jest laminarny, w przeciwnym wypadku ruch jest turbulentny. Wartość liczby Reynoldsa przy której następuje zmiana rodzaju ruchu cieczy nosi nazwę krytycznej  liczby Reynoldsa. Jest ona różna, w zależności od rodzaju badanego przepływu. W badanym przypadku (przepływ w przewodzie kołowym pod ciśnieniem) krytyczna liczba  Reynoldsa wynosi 2320.  2.  Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest wizualizacja dwóch rodzajów przepływu cieczy oraz wyznaczenie krytycznej  liczby Reynoldsa dla ruchu cieczy w przewodach o przekroju kołowym. 3. Opis rzebiegu doświadczenia Przed przystąpieniem do właściwej części doświadczenia należy odkręcić zawór  doprowadzający  wodę do zbiornika (woda powinna się przelewać przez krawędź przelewową przez cały czas  przeprowadzania doświadczenia). Obserwacja przejścia z ruchu laminarnego w turbulentny: -należy wywołać przepływ w przewodzie, poprzez delikatne otwarcie zaworu regulacyjnego na jego  końcu. Ustawić małe natężenie przepływu w przewodzie, -doprowadzić barwnik do przewodu przez otwarcie zaworu znajdującego się w przewodzie 

(…)

… możliwie dokładnie moment przejścia ruchu laminarnego w
turbulentny. W momencie zaobserwowania zmiany charakteru ruchu należy przerwać
manipulowanie przy zaworze regulacyjnym,
-przerwać dopływ barwnika,
-trzykrotnie metodą objętościową dokonać pomiaru natężenia przepływu,
-zmierzyć temperaturę wody w zbiorniku zasilającym,
-zakręcić zawó na końcu przewodu,
powyższe czynności należy wykonać dwukrotnie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (1)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Remigiusz napisał(a):

2017-12-27 12:49:16

Eleganckie