Hydraulika

note /search

Gospodarka wodno ściekowa-cukrownia

 • Politechnika Gdańska
 • Hydraulika
Pobrań: 770
Wyświetleń: 3290

2.1 Cel i zakres projektu.           Projekt stanowi opis cukrowni, propozycję jej lokalizacji i wyboru modelu  gospodarki wodno-ściekowej. W projekcie przeprowadzono bilans zużycia wody wraz  ze strumieniowym wykresem Sankeya. 2.2 Podstawa opra...

Opis młynka hydrometrycznego i metody pomiaru

 • Politechnika Gdańska
 • Hydraulika
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2016

Opis młynka hydrometrycznego i metody pomiaru młynkiem Młynki hydrometryczne są to przyrządy służące do pomiaru lokalnej prędkości wody.  Składają   się   one   ze   skrzydełek   umieszczonych   na   wale.  Wyposażone   są   one   w  specjalną ...

Hydraulika-egzamin z 2011 A11

 • Politechnika Gdańska
 • Hydraulika
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1120

2011    A/11  1. Rurociągi i koryta otwarte - podobieństwa i różnice (w kategoriach hydrauliki)  2. Podstawowe różnice między równaniem Bernouliego dla cieczy lepkiej i nielepkiej  3. Wypływ cieczy przez otwór w ściance zbiornika  4. Współczynn...

Hydraulika-egzamin z 2011 B11

 • Politechnika Gdańska
 • Hydraulika
Pobrań: 35
Wyświetleń: 686

2011    B/11  1. Uśrednianie zmiennych w modelu ruchu jednowymiarowego  2. Sposób uwzględniania lepkości w równaniu Bernulliego  3. Wymiarowanie rurociągów – zasady ogólne  4. Klasyfikacja przelewów i jej wpływ na wymiarowanie przelewów  5. Prędkość rozchodzenia się zaburzenia w korycie otwartym  6...

HydraulikeEgzamin z 2011 C11

 • Politechnika Gdańska
 • Hydraulika
Pobrań: 77
Wyświetleń: 728

2011  C/11    1 równanie zachowania pędu dla strumienia  2. prędkość krytyczna i jej sens fizyczny  3. wypływ cieczy spod zasuwy  4. harfa nikuradsego  5. wzór Manninga  6. prędkość porowa.    ...

Pojęcie strumienia

 • Politechnika Gdańska
 • Hydraulika
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1309

Pojęcie strumienia    Szczególny rodzaj wielkości fizycznej, określający intensywność przemieszczania się ładunku  w czasie (ang. Flux). Określenie to jest określeniem ogólnym szeroko stosowanym w nauce i  technice. Jednakże w mechanice ...

Wymiarowanie-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Hydraulika
Pobrań: 847
Wyświetleń: 3360

WYMIAROWANIE RUROCIĄGU -  polega na zaprojektowaniu i dobraniu układu przewodów, które będą spełniac określone funkcje projektowe. Obliczniea  hydrauliczne rurociągów polegają na wyznaczeniu średnicy rur, prędkości przepływu, wydatku; przy załózeniach że ruch jest  ustalony i jednostajny. Przy wymi...

Równanie Bernulliego dla cieczy lepkiej

 • Politechnika Gdańska
 • Hydraulika
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1281

 Równanie Bernulliego dla cieczy lepkiej. Dla strugi        ∑ + + + = + + . 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 str h g v p z g v p z γ γ dla strumienia          ∑ + + + = + + . 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 str h g v p z g v p z α γ α γ z1,z2 –wzniesienie linii prądu ...

Charakterystyka ośrodka porowatego

 • Politechnika Gdańska
 • Hydraulika
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1372

Charakterystyka ośrodka porowatego. Ośrodek taki składa się z ogromnej liczby mniejszych lub większych ziarenek ciała stałego . Nie  przylegają one ściśle do siebie toteż pozostają między wolne przestrzenie tworzące złożony i  nieregularny układ kanalików , porów przez które przepływa ciecz w zależ...

Otwór mały i duży - różnice

 • Politechnika Gdańska
 • Hydraulika
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2261

Czym różni się otwór mały od dużego  .      Gdy pole prędkości wypływającej cieczy nie zmienia się w świetle otworu albo zmienia się  w sposób pomijalnie mały , to mówimy o otworze małym .Gdy prędkość ta ulega zmianie to  mówimy o otworze dużym. Dla otworu małego :  gH v 2 ϕ = Dla otworu  dużego pr...