Gospodarka wodno ściekowa-cukrownia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 728
Wyświetleń: 3220
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gospodarka wodno ściekowa-cukrownia - strona 1 Gospodarka wodno ściekowa-cukrownia - strona 2 Gospodarka wodno ściekowa-cukrownia - strona 3

Fragment notatki:

2.1 Cel i zakres projektu.           Projekt stanowi opis cukrowni, propozycję jej lokalizacji i wyboru modelu  gospodarki wodno-ściekowej. W projekcie przeprowadzono bilans zużycia wody wraz  ze strumieniowym wykresem Sankeya. 2.2 Podstawa opracowania.           Projekt opracowano na zlecenie Katedry Technologii Wody i Ścieków Wydziału  Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska Politechniki Gdańskiej w oparciu o  zadany przerób buraków cukrowych na dobę, temat nr VII. 3. Opis zakładu. 3.1 Lokalizacja zakładu.           Zakład zlokalizowano w Słupsku, przy skrzyżowaniu ulic Kaszubskiej i  Kilińskiego, na obrzeżach miasta. W pobliżu nie znajdują się tereny chronione.  Lokalizacja zakładu nie jest uciążliwa dla miasta. Przyjmując w Polsce kierunek  wiatru zachodni lub południowo zachodni cukrownię zlokalizowano w części  północno-wschodniej miasta.  3.2 Charakterystyka zakładu.           Cukier produkowany jest z buraka cukrowego, który jest rośliną dwuletnią. Buraki przerabiane są na cukier w okresie kampanii cukrowniczej, która trwa od  października do stycznia (średnio od 90 do 120 dni w roku).           Buraki cukrowe po wykopaniu ogłowieniu i oczyszczeniu dostarczane są do  cukrowni. Kierowane do produkcji bezpośrednio z samochodów, spłukiwane są  wodą, która spływa do zbiorników zwanych spławami. Dalej buraki transportowane  są hydraulicznie korytami (spławiakami) do komory czerpnej pomp. Pompy podnoszą  je na wysokość 8-10 m do płuczki, gdzie woda płucząca płynie w przeciwprądzie w  stosunku do kierunku ruchu buraków. Umyte buraki są ważone i krajane w  krajalnicach na wąskie pasemka. Następnie krajanka buraczana kierowana jest do  baterii dyfuzorów, gdzie jest zaparzana gorącą wodą, płynącą w przeciwprądzie.  Zaparzenie ma na celu ścięcie się nieprzepuszczalnej warstewki protoplazmy  otaczającej komórkę wypełnioną sokiem. Umożliwia to osmozę sacharozy zawartej w  soku poprzez błonkę celulozową, a dalej dyfuzję jej z roztworem wodnym soku lub z  wodą otaczającą krajankę. Procesy te następują w dyfuzorach. Z dyfuzji  otrzymywany jest w rezultacie surowy sok i wyługowana krajanka (wysłodki), w której  pozostaje jeszcze około 0,4% cukru. Wysłodki są odwadniane (wyżymane) i  prasowane na pełnowartościową paszę dla bydła.            Surowy sok przechodzi proces oczyszczania przez nawapnianie (defekację), a  następnie nasycanie dwutlenkiem węgla (saturację) i siarkowanie dwutlenkiem siarki.  Saturacja ma na celu strącenie nadmiaru wapna w postaci węglanu, który adsorbuje 

(…)

… się ona w
ciągłej cyrkulacji. Wielokrotnie używana woda obiegowa po każdym cyklu
podlega odpowiednim przygotowaniom przed ponownym wykorzystaniu.
2. Woda w obiegu jest ciągle uzupełniana z ujęcia wody świeżej (rzeka Słupia).
Ilość wody uzupełniającej jest równa: sumie strat bezzwrotnych po każdym
urządzeniu, ilości wynikającej ze zrzutów wody kierowanej do innych celów
dodatkowych, zrzutom ścieków w celu…
…, który adsorbuje
niecukry zawarte w soku. Po saturacji sok poddawany jest filtrowaniu ciśnieniowemu,
podczas którego oddzielone zostają osady, tzw. błoto defekacyjne. Błoto to
poddawane jest wysładzaniu wodą. Oddzielone błoto wykorzystuje się w rolnictwie.
Oczyszczony w procesie filtracji sok przechodzi do baterii wyparek
(próżniowych), gdzie następuje zagęszczenie soku. Para uzyskiwana w
poszczególnych wyparkach…
… się do wirówek, w których
zostaje oddzielony syrop (melasa), a cukier krystaliczny jest bielony wodą gorącą.
Następnie cukier jest suszony, przesiewany i magazynowany do sprzedaży.
3.3 Wymagania co do jakości wody.
Dla przemysłu cukrowniczego potrzebna jest woda I klasy czystości. Woda
pełni tu rolę czynnika pomocniczego lub energetycznego. Od jakości wody zależy
wydajność procesu technologicznego, koszty…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz