Hydraulika - strona 2

note /search

Dyfuzor, konfuzor - definicja

 • Politechnika Gdańska
 • Hydraulika
Pobrań: 252
Wyświetleń: 6755

Dyfuzor, konfuzor Przewody o zmiennym przekroju stosuje się najczęściej jako odcinki przejściowe, mające na  celu złagodzenie zmiany wymiarów między dwoma połączonymi przewodami o różnych  przekrojach. Gdy przekrój ten rośnie mówimy o  konfuzorze ...

Filtracja cieczy przez nasyp ziemny

 • Politechnika Gdańska
 • Hydraulika
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1778

Filtracja cieczy przez nasyp ziemny Rozwiązania   zagadnień  filtracyjnych   w   większości   przypadków   ograniczają  się  do  problemów   ustalonych   w   czasie.   Cząsteczki   wody   poruszające   się  w   ośrodku   gruntowym  przebywają bardzo skomplikowaną drogę. Dlatego też w ogólnym przypa...

Kryza, dysze i zwężka

 • Politechnika Gdańska
 • Hydraulika
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1792

Vn  1.  Narysować kryzę, dysze i zwężkę.    2.  Dlaczego zwężka jest lepsza od kryzy i dyszy.  Zwężka jest lepsza, ponieważ jej budowa znacznie zmniejsza zaburzenia przepływu, czego  skutkiem są mniejsze straty energii w porównaniu do kryz i dysz.  3.  Podać definicję zwężki pomiarowej. Opisać i na...

Krzywa wydatku prędkości dla korty otwartych

 • Politechnika Gdańska
 • Hydraulika
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1127

Krzywa wydatku prędkości dla korty otwartych   Wzór chezy zawiera zmienne określające ruch jednostkowy ,przepływ podłużny prędkość  średnią ,spadek dna io ,napełnienie koryta h. Trudności sa przy wyznaczeniu h .Dla uproszczenia  posługujemy się nomogramami lub zestawieniami tabelarycznymi. Dla prze...

Lewar i syfon - definicje

 • Politechnika Gdańska
 • Hydraulika
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1001

  Lewar Jest to urządzenie służące do przeprowadzania wody ponad przeszkodą (wyk. w bud. wod. )                                                               g v p H p a a 2 0 0 2 + + − = + + γ γ + ∑ . str h                                                                                            ...

Linia ciśnień i linia energii

 • Politechnika Gdańska
 • Hydraulika
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2576

Linia ciśnień i linia energii a)ciecz doskonała linia energii-całkowita energia cieczy w poszczególnych przekrojach strugi.dla cieczy  doskonałej jest stała w postaci prostej poziomej.Przedstawia całkowitą energię strugi. linia ciśnień-linia powstała wskutek połączenia punktów otrzymanych w wyniku ...

Linia energii i ciśnienia dla cieczy lepkiej

 • Politechnika Gdańska
 • Hydraulika
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1001

Linia energii i ciśnienia dla cieczy lepkiej.    Linie ciśnienia możemy uwidocznić, korzystając z interpretacji wysokości ciśnienia.  Wysokość ciśnienia mierzymy przy pomocy piezometru oraz wykorzystując wzór :                                         p=patm +   ghp     gdzie  hp  to wysokość słupa...

Materiały na egzamin - Przelew boczny

 • Politechnika Gdańska
 • Hydraulika
Pobrań: 21
Wyświetleń: 777

R. zach pędu  (tensor dyspersji pędu) x S S x S l gi x h g x p x v t v xx xx IT i i oi o o ∂ Λ ∂ + ∂ ∂ + ∆ + = ∂ ∂ + ∂ ∂ + ∂ ∂ + ∂ ∂ ∑ = ) ( 1 1 * 1 1 τ ρ ρ τ ρ R. zach masy  qL – dopływ boczny odniesiony do jedn. długości L q x SV t S = ∂ ∂ + ∂ ∂ ...

Naprężenia denne w korytach otwartych

 • Politechnika Gdańska
 • Hydraulika
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1260

Naprężenia denne w korytach otwartych Wektor naprężenia dennego oblicza się  ze wzorów jednowymiarowych . Dla ruchu laminarnego :  v H d * 3 µ τ = Dla ruchu burzliwego :  v v c g d * * * 2 ρ τ = Jeżeli przepływ podlega wpływowi wiatru : dla...

Odskok hydrauliczny - opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Hydraulika
Pobrań: 875
Wyświetleń: 6888

Odskok hydrauliczny (Obd) –  zjawisko  powstające w kanale otwartym przy  przejściu z ruchu rwącego (podkrytycznego)  w spokojny (nadkrytyczny). Powstawanie: przyczyną powatwania odskoku jest wymuszenie w pewnym przekroju  kanału głębokości mniejszej od głębokości krytycznej, a w pewnym przekroju p...