Mechanika płynów - egzamin - Liczba Reynoldsa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1232
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mechanika płynów - egzamin  - Liczba Reynoldsa - strona 1

Fragment notatki:

1. Statyka płynów   jakiego rodzaju naprężenie reprezentuje . . .   ile wynosi przeciętne ciśnienie atmosferyczne na wysokości morze w Pa   jak uwzględniamy sprężenie cieczy w zbiorniku zamkniętym i obciążonym  tłokiem  od czego zależy zwrot wektora pionowej składowej parcia  kiedy będzie  skierowany w dół a kiedy w górę  pod jakiem kątem do poziomu jest nachylony wektor parcia  co to jest środek parcia co to jest środek wyporu  jak można obliczyć zanurzenie ciała pływającego po powierzchni  podać rodzaj równowagi ciała całkowicie zanurzonego którego środek  ciężkości znajduje się powyżej środka wyporu 2. Kinematyka i dynamika płynów  rodzaje sił działających na ciecz   zdefiniować liczbę Re dla strumienia o dowolnym przekroju i jej wartości  graniczne  przedstaw ogólne równanie ciągłości przepływu i jego zakres 3. Przepływy pod ciśnieniem  podać sposób rozwiązania zadań z wydatku w rurociągu  co w hydraulice oznacza pojęcie rurociąg długi  metody określania współczynnika filtracji 4. Przepływy ze swobodnym zwierciadłem  zdefiniować głębokość krytyczną w korycie   podać algorytm obliczeń spadku wielodzielnego koryta   przy jakim napełnieniu kolektora kołowego przepływ jest największy  co to jest spadek krytyczny i prędkość krytyczna  podać wartości współczynnika wydatku otworu  przelew przez mały otwór nie zatopiony podać wzór  co oznacza stwierdzenie że przelew jest wytalowany 1. Statyka płynów   podać przykłady równowagi względniej   przedstawić graficzną metodę wyznaczania położenia środka parcia dla  zatopionej ściany prostokątnej   podać zasadę obliczania składowej poziomej parcia na ściany zakrzywione  podać i zdefiniować rodzaje równowagi ciał pływających po powierzchni  zdefiniować techniczne warunki normalne dla gazu 2. Kinematyka i dynamika płynów   podać przykłady poszczególnych rodzajów sił działających na ciecz  co można powiedzieć o lepkości cieczy pozostającej w spoczynku, co to jest  ciecz doskonała?  zdefiniować pojęcie przekrój czynny strumienia (przekrój przepływu)  zdefiniować pojęcie objętościowe natężenie przepływu   przedstawić ogólne równanie ciągłości przepływu   na czym polega twierdzenie Cauchyego-Helmholtza (twierdzenie Helmholtza) 3. Przepływy pod ciśnieniem  co to jest syfon  opisz sposób określenia współczynnika λ na podstawie wykresu  zdefiniować podstawowe typy zadań z rurociągów prostych  co to jest i jaki ma sens fizyczny współczynnik filtracji?

(…)

… się go w
przekroju
 wymień rodzaje urządzeń do rozpraszania energii w odskoku i podaj zasadę ich
działania
+ jeszcze takie:
1. Statyka Płynów
 korzystając z różniczkowego równania równowagi cieczy udowodnić że swobodne
zwierciadło cieczy pozostającej w spoczynku bezwzględnym układa się poziomo
 zdefiniować parcie hydrostatyczne i podać w jakich jednostkach je mierzymy
 podać zasadę obliczania składowej pionowej…

 korzystając z różniczkowego równania równowagi cieczy udowodnić że swobodne
zwierciadło cieczy pozostającej w spoczynku bezwzględnym układa się poziomo
 zdefiniować parcie hydrostatyczne i podać w jakich jednostkach je mierzymy
 podać zasadę obliczania składowej pionowej parcia na ściany zakrzywione
 jak obliczyć wartość całkowitego parcia na powierzchnię zakrzywioną
 co to jest środek parcia…
… związek pomiędzy gęstością a ciężarem
właściwym płynu
 definicja objętości właściwej
 podać wartość ciężaru właściwego wody (przy tzw. ciśnieniu normalnym i
temperaturze 4 °C )
 podać brzmienie prawa Eulera
 ile wynosi tzw. normalne ciśnienie atmosferyczne w metrach słupa wody
 podać i objaśnić równanie stanu gazu doskonałego
2. Dynamika w ogólności
 zdefiniować prędkość wody w gruncie
 podać wzór…

 zdefiniować pojęcie ruchu nieustalonego i ruchu zmiennego
 zdefiniować liczbę Reynoldsa dla strumienia o dowolnym przekroju i podać jej
wartości graniczne
 napisać i skomentować równanie nieciągłości jednowymiarowego ustronnego
cieczy nieściśliwej w sztywnym połączonym szeregowo przewodzie
 objaśnić rolę składników równania Bernouliego dla danych.
 co rozumie się przez przepływ w rurociągach…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz