Hydraulika i hydrologia - zagadnienia egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2541
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Hydraulika i hydrologia - zagadnienia egzamin - strona 1 Hydraulika i hydrologia - zagadnienia egzamin - strona 2

Fragment notatki:

Właściwości cieczy.
Właściwości gazów.
Siły działające w płynach.
Hydrostatyka - równanie podstawowe. Ciśnienie hydrostatyczne. (*)
Parcie na ściankę płaską.
Parcie na ściankę zakrzywioną.
Wypór. Prawo Archimedesa. (*)
Równowaga ciał zanurzonych.
Równowaga ciał pływających (częściowo zanurzonych).
Hydrodynamika - podstawowe pojęcia. Wielkości hydrodynamiczne.
Równanie ciągłości dla strumienia cieczy. (*)
Równanie ciągłości dla strumienia gazu. (*)
Równanie Bernoulli'ego dla strugi cieczy idealnej. Interpretacja graficzna. (*)
Równanie Bernoulli'ego dla strumienia cieczy rzeczywistej. Interpretacja graficzna. (*)
Reakcja hydrodynamiczna. (*)
Wypływ cieczy przez mały otwór. (*)
Przelewy - definicja i klasyfikacja.
Przelewy o ostrej krawędzi. (*)
Zwężkowe kanały miernicze.
Przepusty.
Syfon.
Lewar.
Doświadczenie Reynoldsa.
Opory ruchu i rozkład prędkości w ruchu laminarnym.
Opory ruchu i rozkład prędkości w ruchu burzliwym.
Warstwa przyścienna.
Straty miejscowe. (*)
Straty na długości, efekt szorstkości. (*)
Rurociągi złożone (szeregowe i równoległe).
Rurociąg wydatkujący po drodze. (*)
Sieć rurociągów.
Przepływ cieczy w korytach otwartych - definicje i klasyfikacja przepływu.
Jednostajnych ruch cieczy w korytach otwartych, obliczenia prędkości średniej. (*)
Hydraulicznie najkorzystniejszy kształt koryta. (*)
Koryta złożone, koryta naturalne.
Ruch krytyczny, energia rozporządzalna. (*)
Równanie ruchu krytycznego. (*)
Odskok hydrauliczny. (*)
Ruch zmienny ustalony w korytach pryzmatycznych - założenia ogólne.
Ruch zmienny ustalony - układ zwierciadła wody.
Ruch wód gruntowych.
Ruch wód gruntowych, prawo Darcy. (*)
Ruch wód gruntowych, założenia Dupuita. (*)
Przepływ filtracyjny przez pryzmę gruntu, dopływ wód gruntowych do rowu. (*)
Dopływ wody do studni zwykłej. (*)
Dopływ wody do studni artezyjskiej. (*)
Dopływ wody do zespołu studni. (*)
Własności termodynamiczne gazów.
Przemiana izochoryczna.
Przemiana izotermiczna.
Przemiana izobaryczna.
Równanie bilansu energii (gazy). (*)
Wpływ zmian przekroju na ruch płynu ściśliwego.
Dysza Lavala
Wypływ adiabatyczny gazu ze zbiornika. (*)


(…)

…, wydział: MiIŚ kierunek: Inżynieria środowiska 11 maja 2008 r. . (*) Wzór

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz