opracowanie pytania na kartkówka o cieple jawnym i utajonym

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1071
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Ciepło właściwe, ciepło parowania i ciepło skraplania płynów -definicje (np. na przykładzie powietrza wilgotnego).
Ciepło właściwe jest współczynnikiem określającym skłonność ciała do łatwiejszej lub trudniejszej zmiany temperatury pod wpływem dostarczonej energii cieplnej. Jest ono ściśle związane ze wzorem na ilość ener gii cieplnej potrzebnej do ogrzania / ochłodzenia ciała. Wzór na ciepło właściwe : Ciepło parowania (oznaczane L) - ilość energii potrzebnej do odparowania jednostki masy danej substancji, przy stałym ciśnieniu i temperaturze. W układzie SI jednostką ciepła parowania jest J/kg. Stosuje się też jednostkę J/mol. Ciepło parowania zależy silnie od ciśnienia (temperatury) zmiany stanu skupienia, malejąc wraz ze wzrostem temperatury i osiągając 0 w punkcie krytycznym.
ciepło skraplania płynów Skraplanie się pary - liczba kondensacji, r - ciepło skraplania [kJ/kg] - ilość ciepła potrzebna do przemiany pary w ciecz.
Wytłumacz posługując się wzorem entalpii powietrza wilgotnego pojęcia ciepła jawnego i utajonego.
Ciepło jawne Podczas ogrzewania ciała jego temperatura rośnie w miarę dodawania ciepła. Wzrost ciepła zwany jest ciepłem jawnym. Podobnie, gdy obiekt oddaje ciepło i jego temperatura spada, usunięte ciepło również zwane jest ciepłem jawnym. Ciepło jawne to ciepło, które powoduje zmianę temperatury obiektu.
Ciepło utajone Wszystkie czyste substancje w przyrodzie mogą zmieniać swój stan skupienia. Ciało stałe może stać się cieczą (lód zamienia się w wodę), a ciecz gazem (woda w parę wodną), ale takie zmiany wymagają dodania lub pobrania ciepła. Ciepło, które powoduje te zmiany, zwane jest ciepłem utajonym.
Ciepło utajone nie zmienia jednak temperatury substancji - na przykład gotująca się woda utrzymuje temperaturę 100°C. Ciepło dodane w celu podtrzymania gotowania się wody to ciepło utajone. Ciepło, które powoduje zmianę stanu skupienia bez zmiany temperatury zwane jest ciepłem utajonym.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz