Wentylacje i klimatyzacje - strona 2

note /search

Pytania z działu - Podstawy organizacji przepływu powietrza

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wentylacje i klimatyzacje
Pobrań: 231
Wyświetleń: 959

PODSTAWY ORGANIZACJI PRZEPŁYWU POWIETRZA Rodzaje i charakterystyka swobodnych strug nawiewanych. Charakterystyka i właściwości ograniczonych strug nawiewanych. Wielkości opisujące strugi nawiewane Charakterystyka strug przy otworach wywiewnych. Ogólne zasady doboru temperatury i prędkości powiet...

Wartości temperatury równoważnej ściany - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wentylacje i klimatyzacje
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1393

Podane wartości Δtr obowiązują przy założeniach: temperatury w pomieszczeniu ti = 26°C, średniej dobowej temperatury zewnętrznej tem = 24°C (lipiec), współczynnika absorpcji a= 0,7 (ściana), a = 0,9 (dach), współczynnika przejmowania ciepła od strony zewnętrznej αi= 17,7 W/m2' współczynnika prz...

ćwiczenia z wentylatorów

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wentylacje i klimatyzacje
Pobrań: 252
Wyświetleń: 973

WENTYLATORY 1. Wentylatory - sekcja ta służy do przetłaczania powietrza wentylacyjnego/klimatyzacyjnego, przez układ wentylacyjny. Ze względu na wysokość spiętrzenia (spręż):-niskoprężne do 700 Pa -średnioprężne od 700 - 3000 Pa -wysokoprężne 3000-1 Pa. Ze względu na sposób napędu: -z napędem bezp...

Metody odzysku energii w układach wentylacyjnych

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wentylacje i klimatyzacje
Pobrań: 140
Wyświetleń: 637

Metody odzysku energii w układach wentylacyjnych. Stosuje się następujące metody odzysku energii w wentylacji i klimatyzacji: - Recyrkulacja powietrza - najprostsza metoda odzysku, polega na zawracaniu części powietrza wywiewanego i mieszaniu go z powietrzem świeżym oraz wspólnej obróbce przed n...

Metody wymiarowania przewodów wentylacyjnych

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wentylacje i klimatyzacje
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2912

Zasadnicze metody wymiarowania przewodów wentylacyjnych - tok postępowania. Wymiarowanie przewodów mamy tu dwie metody: Metoda stałej prędkości przepływu: Stosowana jest praktycznie tylko w instalacjach transportu pneumatycznego i w instalacjach wywiewnych odciągów miejscowych. Prędkość przepływu...

Ćwiczenia - Zyski ciepła przez przegrody przezroczyste

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wentylacje i klimatyzacje
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1785

Zyski ciepła przez przegrody przezroczyste Mechanizm przepływu ciepła przez przegrody przezroczyste, do których zalicza się okna, drzwi balkonowe oraz nieotwierane powierzchnie przeszklone, jest bardziej złożony niż przez przegrody nieprzezroczyste. Oprócz przenikania ciepła spowodowanego różnicą t...

Nawilżanie powietrza w urządzeniach - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wentylacje i klimatyzacje
Pobrań: 119
Wyświetleń: 728

Nawilżanie powietrza w urządzeniach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Sposoby nawilżania     Proces nawilżania powietrza w klimatyzacji wiąże się ze zwiększeniem zawartości wilgoci w powietrzu dostarczanym do pomieszczenia, tak by osiągnąć w...

Opis sposobów napływu ciepła do pomieszczeń - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wentylacje i klimatyzacje
Pobrań: 175
Wyświetleń: 637

Opis sposobów napływu ciepła do pomieszczeń z zewnątrz budynku Nawiewniki Zastosowanie dodatkowych urządzeń zapewniających prawidłową wentylację wiąże się bezpośrednio z zamontowaniem szczelnych okien. Wiedzą o tym dobrze ci, którzy zastosowali już szczelne okna i mają w mieszkaniu problemy z pleśn...

Opracowane pytania z działu o nawiewnikach - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wentylacje i klimatyzacje
Pobrań: 259
Wyświetleń: 917

Dział IV 1.Rodzaje i charakter. swobodnych strug nawiewanych: -swobodna izotermiczna struga osiowo-symetrycz.- charakteryzuje się bardzo silnymi, okresowymi oscylacjami parametrów przepływu. Oscylacje te, interpretowane jako wynik niestabilności absolutnej, odpowiedzialne są nie tylko za strukturę...