Wilgotność powietrza - miary, jednostki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1176
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wilgotność powietrza - miary, jednostki - strona 1 Wilgotność powietrza - miary, jednostki - strona 2 Wilgotność powietrza - miary, jednostki - strona 3

Fragment notatki:

WILGOTNOSC POWIETRZA, MIARY, JEDNOSTKI Mianem wilgotności powietrza określa się zawartość pary wodnej w powietrzu. Para  wodna w powietrzu pochodzi z parowania zachodzącego ze swobodnych  powierzchni wodnych i powierzchni lądowych (gruntu, roślinności...). Ze względu na  skomplikowany charakter zależności wilgotności powietrza od temperatury powietrza,  stosuje się szereg różnych miar, charakteryzujących wilgotność.      Prężnością pary wodnej określa się ciśnienie parcjalne (cząstkowe), wywierane  przez parę wodną w powietrzu. Jednostką pomiaru jest hPa (jednostka ciśnienia).  Można to wyobrazić sobie jako różnicę ciśnienia w zamkniętej objętości powietrza i  bez zmiany jego temperatury przed (p) i po całkowitym usunięciu z tej objętości  znajdującej się pary wodnej (p').      Nie można zmieszać dowolnej ilości pary wodnej z dowolną ilością powietrza (tak,  jak to można zrobić na przykład ze spirytusem etylowym i wodą, czy azotem i  tlenem). Ilość pary wodnej, która znaleźć się może w powietrzu (rozpuścić w  powietrzu) zależy od jego temperatury. Im wyższa temperatura, tym więcej pary  wodnej może "rozpuścić się" w powietrzu. Maksymalną ilość pary wodnej, jaką jest w  stanie zawierać powietrze w danej temperaturze określa się mianem prężności  maksymalnej lub prężnością pary nasyconej, niekiedy prężnością nasycenia i  oznacza zazwyczaj symbolem E.  Wartości E w funkcji temperatury powietrza przedstawia tabela poniżej (tab. 1).  Tab.1. Wartości prężności maksymalnej pary wodnej (hPa) w funkcji temperatury powietrza (°C)  t (°C) E (hPa) t (°C) E (hPa) 50 123,3 0 6,11 45 95,77 -5 4,21 40 73,72 -10 2,68 35 56,20 -15 1,90 30 42,41 -20 1,25 25 31,66 -25 0,80 20 23,27 -30 0,50 15 17,05 -35 0,309 10 12,28 -40 0,185 5 8,72 -45 0,108 Prosty ogląd wartości E w tej tablicy wskazuje że zależność E =  f (t) jest silnie  nieliniowa (wykładnicza). Wniosek, jaki można wysnuć z analizy wartości E jako f od t  jest taki, że w bardzo niskich temperaturach powietrza już minimalna ilość pary  wodnej nasyca powietrze, gdy w wysokich temperaturach do nasycenia powietrza  potrzeba bardzo dużo pary wodnej.      Prężność pary wodnej, jaka występuje w danej chwili w powietrzu nazywa się  prężnością aktualną i oznacza zazwyczaj symbolem e. Prężność aktualna w  atmosferze zmienia się stosunkowo powoli; aby wzrosła, musi wzrosnąć również  zawartość pary w powietrzu. Proces parowania, który dostarcza pary wodnej do  powietrza jest procesem energochłonnym, przez to powolnym. Zmniejszenie się 

(…)

…" w tym
podręczniku, patrz "procesy kondensacji", "chmury").
Temperatura, do której należy schłodzić powietrze, aby przy danej prężności
aktualnej wilgotność względna osiągnęła 100% i rozpoczęły się w nim procesy
kondensacji nosi nazwę temperatury punktu rosy i oznaczana jest zazwyczaj jako t d.
Temperatura punktu rosy powietrza, w którym nie zachodzą procesy kondensacji,
zależy jednynie od wartości prężności…
… punktu rosy
(10°C) i temperatura powietrza dalej powoli spada, cały czas wilgotność względna
ma wartość 100% i temperatura punktu rosy tego powietrza jest równa jego
temperaturze. Cały nadmiar pary wodnej, ponad wartość prężności maksymalnej w
danej temperaturze (E) ulega kondensacji, czyli wykropleniu. Tak więc, po
ochłodzeniu naszego powietrza do 5°C, jego wilgotność względna wyniesie dalej
100…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz