wykład - wilgotność

Nasza ocena:

3
Pobrań: 616
Wyświetleń: 2198
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wykład - wilgotność - strona 1 wykład - wilgotność - strona 2

Fragment notatki:

Dobowy i roczny przebieg niedosytu wilgotności-w ciągu całej doby niedosyt wilgotności jest największy podczas wczesnego popołudnia natomiast najmniejsze wartości osiąga w nocy. W ciągu całego roku najwyższe wartośći niedosytu wilgotności występują w czerwcu i lipcu natomiast najniższe w grudniu i styczniu.
Wilgotnością powietrza- nazywamy zawartość pary wodnej w atmosferze. Drobiny wody w postaci gazowej występują pomiędzy drobinami azotu, tlenu, pyłów itp. Zawartość pary wodnej mierzy się za pomocą higroskopowego związku chemicznego i barometru.
Przebieg dobowy niedosytu wilgotności powietrza jest bardziej zróżnicowany niż w przypadku temperatury. W okresie pogody słonecznej i przy małej prędkości wiatru w łanie pszenicy i ziemniaków niedosyt jest niższy w porównaniu z trawnikiem a więc wilgotność powietrza jest tam wyższa. Odwrotna sytuacja wytworzyła się po deszczu. Wewnątrz gęstych łanów roślinnych powietrze nadal miało większą temperaturę a ponieważ przychód wody do powierzchni był mniejszy niż nad trawnikiem dlatego powietrze było suchsze.
AKTUALNA PRĘŻNOŚĆ to zawartość pary wodnej (e) mierzone za pomoca psychrometru
Dobowy przebieg wilgotności powietrza. Zawartość pary wodnej w przygruntowej warstwie atmosfery jest funkcją warunków lokalnych-przede wszystkim parowania i ruchów powietrza, odprowadzających nasycone para wodna objętości powietrza do wyższych, bardziej suchych warstw. Aktualna prężność pary wodnej zmienia się w granicach ok. 2hPa, najniższą zawartość pary wodnej w powietrzu obserwuje się w nocy i koło południa. Przebieg dobowy niedosytu podobny jest do przebiegu temperatury powietrza, max wartości niedosytu występują ok. godz. wcześniej niż maksimum temperatury. Dobowy i roczny rozkład wilgotności względnej.
Roczny przebieg wilgotności powietrza. Najwyższe wartości występują w czerwcu i lipcu, najniższe w grudniu i styczniu. Wynika to z wartości temperatury powietrza i odpowiadających im wielkości prężności pary wodnej nasyconej.
EFEKT BRZEGOWY zależy od kształtów i rozmiarów zbiornika. Im dalej od brzegu tym mniejsze parowanie z jednostki powierzchni z powodu zmniejszającego się coraz bardziej niedosytu wilgotności.
Wzrost stężeń rozpuszczonych w wodzie zanieczyszczeń zmniejsza parowanie, zaś dopływ ciepłych wód przemysłowych poważnie ja zwiększa. Szczególne znaczenie dla parowania odgrywa roślinność wodna zajmująca cześć a nawet całość powierzchni zbiornika, gdyż jej procesy życiowe powodują znaczne zwiększenie ubytków wody wyparowanej ze zbiornika bez roślinności.. wielkość parowania powierzchni wody mierzy się za pomocą ewaporometrów.
Przebieg parowania również jest zmienny podczas doby. Największe wartości występują ok. południa, w nocy parowanie zbliżone jest do zera. Temp. i wilgotność powietrza mierzy się na wys. 2m.

(…)

… w powietrzu do prężności pary nasyconej w temp termometru suchego podczas pomiaru. Wielkość wilgotności względnej f (%) obliczamy wg wzoru: f = e/emax * 100. Pomiary wilgotności względnej można wykonać za pomocą higrometru. Działa on na zasadzie zmian długości odtłuszczonego włosa,który wydłuża się przy wzroście wilgotności i skraca przy jej obniżaniu. Skala przyrządu powstała na podstawie wyznaczenia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz