Zagadnienia na egzamin - opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1456
Wyświetleń: 1834
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia na egzamin - opracowanie - strona 1 Zagadnienia na egzamin - opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Natężenie opadów; Jest to ilość opadów, bez względu na ich postać mierzy się tylko raz na dobę przy porannej obserwacji w posterunku meteorologicznym. Informacje o sumie dobowej opadów ma bardzo duże znaczenie praktyczne.
Pokrywa śnieżna; zbiór śnieżynek na powierzchni podłoża stanowi pokrywę śnieżną. Obserwator meteorologiczny w każdym posterunku notuje `pokrywa całkowita', gdy o godzinie 7 śnieg zalega wszędzie nadając również powierzchni gruntu kolor biały. Warstwa śniegu utrzymująca się bez przerwy chroni rośliny przed szybkimi zmianami temperatur powietrza i stratami energii cieplnej na drodze promieniowania długofalowego. Im dłużej j na wiosnę zalega pokrywa śnieżna tym później nastąpi podwyższenie temperatury gleby i wód powierzchniowych oraz podziemnych.
Klimatyczny bilans wodny jest to różnica dwóch wielkości (P-E0 gdzie P jest to przychód przychód postaci opadów a E0 jest to strata w procesie parowania).
Rolniczo-klimatyczny bilans wodny. Definiuje się go jako różnicę pomiędzy standardowymi sumami opadów atm i ewapotranspiracją(parowanie terenowe). Ujemne wartości P-ETR nazywane jest coraz częściej niedoborami opadowymi roślin. Powietrze arktyczne-kontynentalne (AK) tworzy się w strefie otaczającej biegun północny ponad terenami stale pokrytymi śniegiem i lodem. Występują tam : bardzo niska temperatura powierzchni w wyniku ujemnej wartości bilansu promieniowania (niewielkie kąty padania promieniowania słonecznego słonecznego lecie, kilkumiesięczne okresy polarnej nocy i duże albedo powierzchni.) powietrze w tej masie ma bardzo niską temp, zawiera niewielkie ilości pary wodnej. Charakteryzuje się znaczną przeźroczystością gdyż rodzaj powierzchni i bark konwencji termicznej nie sprzyjają powstawaniu zapylenia. Powietrze arktyczne-morskie (AM) powstaje nad wolnymi od lodu obszarami oceanu w wysokich szerokościach geograficznych. Przemieszcza się następnie nad ocean atlantycki. Jest nieco cieplejsze i wilgotniejsze od AK.
Powietrze polarno morskie (PM) tworzy się podczas długotrwałego przebywania mas powietrza nad oceanem atlantyckim w stredie pomiędzy 46 i 70- stopniem szerokości geograficznej. Zawiera duże ilości pary wodnej. Jest stosunkowo chłodne w lecie, ze względu na znaczny udział parowania i duż pochłanianie energi przez wody oceanu, oraz dość ciepłe w zimie, ze względu na oddawanie do atmosfery energii zakumulowanej w podczas lata.
Powietrze polarno kontynentalne (PK) kształtuje się nad obszarem tej samej strefy jak PM nad europejską częścią Rosji i Ukrainy oraz kontynentem azjatyckim. W zimie jest silnie oziębione w dolnych warstwach i dośc suche, w lecie- ciepłe, suche i zawiera duże ilości pyłów i silnie zapylonym.
Powietrze polarne-kontynentalne (Pk) kształtuje się nad obszarami tej samej strefy jak Pm nad europejskę częścią Rosji i ukrainy oraz kontynentem azjatyckim. W zimie jest silnie oziębione w dolnych warstwach i dość suche, w lecie -ciepłe, suche i zawiera dość dużę ilości pyłów.


(…)

… i wielkością aktualnej prężności według zależności:
d = emax - e WZGLEDNA WILGOTNOŚĆ POWIETRZA Nazywamy stosunek prężności pary wodnej zawartej w powietrzu do prężności pary nasyconej w temp termometru suchego podczas pomiaru. Wielkość wilgotności względnej f (%) obliczamy wg wzoru: f = e/emax * 100. Pomiary wilgotności względnej można wykonać za pomocą higrometru. Działa on na zasadzie zmian długości…
…, zaś wilgotności względnej 100 %.
Dobowy przebieg wilgotności powietrza. Zawartość pary wodnej w przygruntowej warstwie atmosfery jest funkcją warunków lokalnych-przede wszystkim parowania i ruchów powietrza, odprowadzających nasycone para wodna objętości powietrza do wyższych, bardziej suchych warstw. Aktualna prężność pary wodnej zmienia się w granicach ok. 2hPa, najniższą zawartość pary wodnej w powietrzu obserwuje się w nocy i koło południa. Przebieg dobowy niedosytu podobny jest do przebiegu temperatury powietrza, max wartości niedosytu występują ok. godz. wcześniej niż maksimum temperatury. Roczny przebieg wilgotności powietrza. Najwyższe wartości występują w czerwcu i lipcu, najniższe w grudniu i styczniu. Wynika to z wartości temperatury powietrza i odpowiadających im wielkości prężności pary…
… atmosferycznego. Istotna role odgrywa struktura i układ powierzchniowej warstwy gleby. Zabiegi agrotechniczne przerywaja większość przestworow, którymi może wydostawac się para wodna i powoduje zmniejszenie parowania gleby.
TRANSPIRACJA (parowanie biologiczne) obejmuje proces przejscia wody do atmosfery za pośrednictwem roślin. Szczegolna role odgrywaja tu aparaty szparkowe przez które nastepuje wymiana…
… są z rozmieszczeniem ośrodków wysokiego wysokiego niskiego ciśnienia na kuli ziemskiej oraz warunkó cyrkulacji w wyżu i niżu. Na prędkość ruchu wpływa silnie wielkość gradientu, rodzaj podłoża i wynikająca z tąd siła tarcia. Np. wiatry w Azji. Bryza morska i lądowa przy małym zachmurzeniu powietrza morze gorzewa się znacznie słabiej od lądu podczas dnia. Podczas dnia ląd jest w stosunku do morza ośrodkiem ciepła…
… skraplania pary wodnej na jądrach kondensacji. Wystąpienie opadu na powierzchni ziemi związane jest z uzyskaniem odpowiedniej masy, której wielkość zapewni możliwość ruchu wbrew siłom prądu wstępującego i oporu aerodynamicznego.
RODZAJE OPADÓW-mżawka(składa się z kropli o śr.poniżej 0,5 mm), deszcz(krople 0,5-5mm), śnieg(pojedyncze rozgałęzione płatki z kryształków lodu), grad(kulki, stożki lub nieregularne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz