Wpływ falowania

note /search

Bałtycki klucz lodowy

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Wpływ falowania
Pobrań: 77
Wyświetleń: 980

BAŁTYCKI KLUCZ LODOWY - THE BALTIC SEA ICE CODE   obowiązuje od października 1981 Bałtycki Klucz Lodowy (BKL) służy do przekazywania informacji o zlodzeniu portów, torów wodnych oraz  wybranych obszarów przybrzeżnych i odcinków tras morskich na Bałtyku i najbliższych wodach Morza  Północnego. Stoso...

Obladzanie statków - wykład

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Wpływ falowania
Pobrań: 665
Wyświetleń: 2009

Obladzanie statków  Wiadomości wstępne  Wpływ warunków hydro-meteorologicznych  Wpływ oblodzenia na statek  Prognoza oblodzenia statków (nomogramy)  Akweny, na których może występować obladzanie statkow  Informacja o występującym obladzaniu  Prze...

Wszystko o pływach

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Wpływ falowania
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1757

Pływy  to zmiany poziomu mórz i oceanów spowodowane przyczynami  astronomicznymi – siłami przyciągania Księżyca i Słońca oraz siłami bezwładności w  układzie Ziemia – Księżyc – Słońce. Podczas pływów następują pionowe i poziome ruchy  mas wodnych – przypływ następuje, kiedy woda podnosi się, a odpł...

Pomiar parametrów wiatru

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Wpływ falowania
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1015

Pomiar parametrów wiatru   Definicje, uwagi ogólne   Mianem wiatru określa się ruch powietrza. Ruch powietrza jest (może być) opisany  wektorem o określonej wielkości (prędkość wiatru) i zwrocie (kierunek wiatru). Wektor  ten jest odniesiony do punktu na powierzchni Ziemi. Stan, w którym powietrze ...

Prądy morskie - wykład

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Wpływ falowania
Pobrań: 63
Wyświetleń: 980

Prądy morskie     :    przemieszczanie się mas wodnych w  określonym kierunku i  z  określoną prędkością Podział:  Ze względu na genezę: -wiatrowe - oddziaływanie wiatru na powierzchnię morza,  -gęstościowe - różnice gęstości wody morskiej -gr...

Wszystko o prądach

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Wpływ falowania
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1141

PRĄDY MORSKIE   1. Podział prądów  Prądem morskim nazywa się zorganizowany ruch wody w określonym kierunku,  odbywający się w otoczeniu wód pozostających we względnym bezruchu.  Klasyfikacje prądów uwzględniają różne ich cechy, stąd spotykamy ...

Skala Beauforta - wykład

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Wpływ falowania
Pobrań: 7
Wyświetleń: 742

oB                   m/s             Nazwa Wpływ wiatru na morze Wpływ wiatru na ląd  0                    0 - 0,2          cisza tafla wody lustrzana bezruch powietrza  1                    0,2 - 1,6       powiew drobna, łuskowata fala, zmarszczki dym unosi się prawie pionowo do góry  2           ...

Wszystko o chmurach

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Wpływ falowania
Pobrań: 63
Wyświetleń: 840

CIRRUS (Ci) Pierzaste Piętro WYSOKIE CIRROCUMULUS (Cc) Pierzasto - kłębiaste Piętro WYSOKIE (virgo, 1 kciuk) CIRROSTRATUS (Cs) Warstwowo pierzaste Piętro WYSOKIE (halo) HALO ALTOCUMULUS (Ac) Średnia pierzasta Piętro ŚREDNIE   (virgo, chmury na 3 palce) ALTOSTRATUS (As) Średnia warstwowa Piętro ŚRED...

Gęstość wody morskiej - zasolenie

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Wpływ falowania
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1764

Gęstość wody morskiej       Gęstość wody morskiej stanowi stosunek masy objętości wody morskiej o  temperaturze jaką posiada w danej chwili i miejscu ( in situ ) do takiej samej objętości  wody destylowanej w temperaturze +4°C przy ciśnieniu równym ciśnieniu  atmosferycznemu  (St/4).  Tak zdefiniow...

Praca semestralna-pływy

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Wpływ falowania
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1029

Pływy morskie (1) (przypływy i odpływy) – regularnie powtarzające się podnoszenie i  opadanie poziomu wody w  oceanie. W ywołuje je  zjawisko pływowe, a  konkretnie siły  grawitacyjne  Księżyca, ora z w mniejszym stopniu,  Słońca, dz iałające na naszą planetę.  Przeciętny czas między przypływami wy...