Bałtycki klucz lodowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bałtycki klucz lodowy - strona 1 Bałtycki klucz lodowy - strona 2 Bałtycki klucz lodowy - strona 3

Fragment notatki:

BAŁTYCKI KLUCZ LODOWY - THE BALTIC SEA ICE CODE   obowiązuje od października 1981 Bałtycki Klucz Lodowy (BKL) służy do przekazywania informacji o zlodzeniu portów, torów wodnych oraz  wybranych obszarów przybrzeżnych i odcinków tras morskich na Bałtyku i najbliższych wodach Morza  Północnego. Stosowany jest do opisania warunków lodowych występujących w strefie przybrzeżnej takich  państw jak: Szwecja, Finlandia, Rosja, Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Niemcy, Dania, Norwegia i Holandia.   W celu łatwej identyfikacji charakteryzowanych akwenów, wybrzeża poszczególnych państw podzielone zostały  na odcinki - nazywane " rejonami obserwacyjnymi " - poczynając od fragmentu wybrzeża położonego  najbardziej na  północy  (Finlandia, Szwecja) lub  wschodzie  (Dania, Estonia, Holandia, Łotwa, Niemcy,  Norwegia, Polska, Rosja) danego państwa i dalej przesuwając się wzdłuż wybrzeża na południe lub zachód.  Wyróżnione w ten sposób  rejony obserwacyjne oznaczone zostały kolejnymi podwójnymi literami alfabetu  (AA, BB, CC, ... itd.).   W obrębie każdego z rejonów wydzielone zostały mniejsze akweny - nazywane " obszarami obserwacyjnymi " -  obejmujące port, prowadzący do niego tor wodny, obszar morza przed portem lub obszar morza przyległy do  wybrzeża pomiędzy podanymi punktami. Poszczególnym  obszarom wydzielonym w obrębie każdego rejonu  obserwacyjnego przypisane zostały identyfikatory liczbowe  (1, 2, 3, ... 9). Przyjęto zasadę, że w każdym  rejonie obserwacyjnym można wyróżnić co najwyżej 9 obszarów obserwacyjnych.   Warunki lodowe  występujące na danym obszarze obserwacyjnym  opisane są za pomocą specjalnego klucza  grupą czterech cyfr  obejmujących:  stopień zlodzenia i sposób rozmieszczenia lodu  ( AB ),  stadium rozwoju  lodu  ( SB ),  topografię i rodzaj lodu  ( TB ) oraz  warunki żeglugi w lodzie  ( KB ).  Każda z cech  charakteryzujących warunki lodowe może być opisana za pomocą jednej z 10 liczb klucza  (od 0 do 9).  Jeżeli któraś z cech jest nieznana należy postawić w odpowiednim miejscu w grupie ukośną kreskę (" / ").   Każda czterocyfrowa grupa opisująca warunki lodowe poprzedzona jest identyfikatorem liczbowym obszaru  obserwacyjnego, który charakteryzuje. Poszczególne grupy (obszary obserwacyjne), należące do jednego rejonu,  zapisane są w depeszy lodowej w jednym wierszu. W rezultacie depesza lodowa omawiająca zlodzenie  występujące na wodach przybrzeżnych danego państwa składać się będzie z szeregu wierszy (gdzie każdy  wiersz określa jeden rejon obserwacyjny), w których zapisane będą za pomocą pięciocyfrowych grup warunki 

(…)

… serwis danego państwa.
Na polskim wybrzeżu wydziela się 3 rejony obserwacyjne: AA - rejon Zatoki Gdańskiej, BB - odcinek
wybrzeża nad otwartym morzem, CC - Zalew Szczeciński i Zatoka Pomorska. W każdym z rejonów określono
od 5 do 9 obszarów obserwacyjnych. Nazwy własne tych obszarów przedstawiono poniżej, a ich lokalizację na
rysunku 1.
AA:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
morze przed Krynicą Morską…
… - Sea area of Rozewie
port w Ustce - Ustka, harbour
morze przed Ustką - Sea area off Ustka
port w Darłowie - Darłowo harbour
morze przed Darłowem - Sea area of Darłowo
port w Kołobrzegu - Kołobrzeg harbour
morze przed Kołobrzegiem - Sea area off Kołobrzeg
CC:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Zalew Szczeciński - Zalew Szczeciński
port w Szczecinie - Szczecin, harbour
tor wodny Szczecin - Świnoujście - Świnoujście…
… Wisły - zlodz. 5/10, wolno spływa kra; Zatoka Pucka lód stały, 30 cm gr.; Zalew Szczeciński - lód stały z nawarstwieniami, 50 cm gr.; Tor wodny - zlodz. ok. 80%,
zwarta kra i gruz lodowy do 30 cm gr.; Morze przed Dziwnowem - zlodz. 100%, bardzo zwarta kra ze
spiętrzeniami do 0.5 - 1 m; Morze przed Świnoujściem - zlodz. 100% do 8 Mm nawarstwiona kra do 1 m gr.; w
pogotowiu holowniki AMON i ARION…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz