Praca semestralna-pływy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1029
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Praca semestralna-pływy - strona 1 Praca semestralna-pływy - strona 2 Praca semestralna-pływy - strona 3

Fragment notatki:

Pływy morskie (1) (przypływy i odpływy) – regularnie powtarzające się podnoszenie i  opadanie poziomu wody w  oceanie. W ywołuje je  zjawisko pływowe, a  konkretnie siły  grawitacyjne  Księżyca, ora z w mniejszym stopniu,  Słońca, dz iałające na naszą planetę.  Przeciętny czas między przypływami wynosi 12 godzin i 50 minut. Zjawisko pływów zostało po raz pierwszy matematycznie opisane w  1687 r. prz ez  Isaaca  Newtona. Zjawisko pływowe  – odkształcanie się geometrii  ciała niebieskiego w  wyniku zmiennego  wpływu  grawitacji i nnego ciała niebieskiego. Najczęściej jest to zjawisko cykliczne, gdyż  dotyczy ciał powiązanych swoimi  orbitami. M oże występować, gdy jedno ciało obraca się  względem drugiego z inną prędkością niż prędkość obrotowa drugiego ciała wokół własnej  osi, lub gdy orbita jednego ciała względem drugiego jest inna niż kolista. Na  Ziemię na jwyraźniejszy wpływ ma  Księżyc, a  najbardziej odczuwalne jest to w  zachowaniu  hydrosfery pod po stacią  pływów morskich. S tąd na powierzchni Ziemi, w cyklu  w przybliżeniu półdobowym, ma miejsce jeden cykl ruchów oceanicznych w postaci  przypływu i odpływu. Zjawiska pływowe mogą również objawiać się w postaci ruchów skał, aczkolwiek na Ziemi  zjawisko to jest słabo mierzalne - ocenia się takie odkształcenia na okoł o 30 cm. W yraźnie  przebiega ono natomiast np. na powierzchni  Io – j ednego z księżyców  Jowisza, gdz ie  amplituda odkształceń powierzchni Io wynosi ok. 100 m. będąc przyczyną znacznej  aktywności wulkanicznej. Minimalnie rozniaca  się  definicje   plywow  podaje  encyklopedia   gazety  wyborczej  (2) Plywy- okresowe zmiany kształtu ciala  niebieskiego  niebieskiego  wyniku  grawitacyjnego  oddziaływania  drugiego ciala  p.  na ziemi, spowodowanym  oddziaływaniem  księżyca  i  słońca nalatwiej poddaje  się  hydrosfera , czego  skutkiem  SA zmiany  poziomu  morz  i  oceanow (przypływy i odpływy). Nastepna   definicja   do której się odniose jest   jest  to definicja  podana przez  encyklopedie  zeglarstwa (3) Plywy- okresowe zmiany poziomu oceanu  lub morza ,wywolane  silami  grawitacyjnymi i  odśrodkowymi miedzy  ziemia  a księżycem i słońcem, zachodzące na  wybrzeżach lub na  otwartym oceanie. plywowa  sila księżyc a jest  2,2 razy  silniejsza  od plywowwej  sily  słońca. Wielkość  p.  zalezy od  wzajemnej pozycji  ziemi ,księżyca i słońca,  także  od  szer.  Geograficznej, głębokości zbiornika i ukształtowania lini brzegowej. . Wody pływowowe   wody na których   wystepuje  duzy skok  plywow  przybrzeżnych  zwłaszcza lejkowate  wyjscia  z rzek

(…)

… po nowiu lub pełni Księżyca). Poza tym zmieniająca się
deklinacja Słońca i Księżyca oraz ich zmienna odległość od Ziemi ma wpływ
na długookresowe zmiany wysokości pływów.
W zależności od miejsca pływ może być:

Półdobowy, charakteryzujący się występowaniem dwóch wysokich i
dwóch niskich wód w ciągu doby (np. Morze Północne).
Zwrotnikowy-w ciagu domby ma tylko jedna wode wysoka i jedna
wode niska…
… wysoka) - czyli najwyższy poziom wody,
liczony w okresie od wznoszenia do opadania poziomu wody.
High Water height, HW height (wysokość wody wysokiej) - czyli
wysokość pływu liczona od zera mapy do jej najwyższego stanu.
Low Water LW (woda niska) - czyli najniższy stan wody liczony w
okresie od opadania do wznoszenia się poziomu wody.
Low Water height, LW height (wysokość wody niskiej) - czyli
wysokość pływu liczona od zera mapy do jej najniższego stanu stanu.
Flood (przypływ) - czyli wznoszenie się poziomu morza od stanu wody
niskiej do momentu najbliższej wody wysokiej.
Ebb (odpływ) - czyli opadanie poziomu morza od stanu wody wysokiej
do momentu najbliższej wody niskiej.
Range of the Flood (skok przypływu) - czyli różnica między
wysokością wody wysokiej a poprzedzająca ją wodą niską.
Range of the…

Dobowy lub zwrotnikowy, charakteryzujący się występowaniem jednej
wysokiej i jednej niskiej wody w ciągu doby.
Mieszany, charakteryzujący się występowaniem wysokich i niskich
wód w ciągu doby, a czasem w ogóle (np. Ocean Spokojny).
Anolomalny –jest to plew który nie odpowiada wymienionym
wyzej trzem typom jednak plewy te dzilimy na następujące plewy .
poldobowy słoneczny
poldobowy paralaksy
poldobowy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz