Morza i oceany - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1792
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Morza i oceany - wykład  - strona 1 Morza i oceany - wykład  - strona 2 Morza i oceany - wykład  - strona 3

Fragment notatki:


W 4   MORZA i OCEANY - ocean, wrzechocean, wrzechmorze, ocean światowy powłoka wodna - morza- 71 % (p. północna – 60,6 p. południowa – 81) - lądy 29 % (p. północna – 39,4 p. południowa – 19) Objętość - lądy – 100 mln km ^3 - oceany – głębokość 3600 m - powierzchnia – 14000 mln km^3 Cechy Morza                                                                                               Wody słodkie - 2/3 pow. Ziemi , 95% wód                                                   - 5 % pow. ziemi - starsze od gleb, od początku                                         - zbiorniki młode (trzeciorzęd, czwartorzęd) - jednolity, wahania wody znikome                               - zmienne, charakter wyspowy, szybkie wahania;  - życie w sposób ciągły                                                   - ciągłe zmiany, zarastanie - woda krąży po kuli                                                       - wyspy na lądowym oceanie - lądy nie mają wpływu na morza                                - ląd wpływa na wody śródlądowe. Regulacja klimatu - morze regulują klimat                                                 - siarczany, węglany - chlorki Na , Mg                                                            - zasolenie małe - duża wartość osmotyczne - osobne typy; gromady                                           - brak osobnych typów i gromad zwierząt; dużo roślin  -                                                                                 i zwierząt wtórnie przystosowanych do wody - wpływ organizmów nikły                                   - wpływ organizmów znaczny - pelagial rozległyl przewaga planktonu              - bentos i plankton równorzędne(przewaga bentosu) nad bentoserm Zwierzęta  Rośliny 37                 5              morza 14                10             morza i wody słodkie 3                    3            wody słodkie 6                  15            ląd Ocean –  słona powłoka, 71 % powierzchni ziemi, głębokośc 3704 m; objętość 1370,4; zasolenie 38%, pH=8,2;  powierzchnie 361 mln km^ 2  oceanografia; oceanografia biologiczna - liczba oceanów 3,4 lub 5! Morze  – przybrzeżna część oceanu; oddzielona łańcuchem wysp, występami lądu; indywidualizm; zasolenie 7 – 40 ‰ ; Azowskie – najpłytsze; karaibskie – najgłębsze; 10 % powierzchni wrzechoceanu

(…)


zasolenia,parowania, deszcze rozcieńczają
Organizmy strefy pływów znoszą brak wody i zmiany; małe zbiorniczki; woda nagrzewa się , spada stężenie
tlenu, silne promieniowanie
Przystosowania do zmian
- zgrupowania zależne od głębokości
- najwyżej zielenice, brunatnice, krasnorosty, małże, ryby
- mogą uciekać lub zagrzebywać, zamykać, przywierać do podłoża ślimaki przytwierdzają się
-
strefa bogata w strefie umiarkowanej; uboga w zimnej i tropikalnej (przegranie, wysusznie)
nie występują rafy koralowe
Strefy roślinności w morzu
- mało urozmaicona
- osiadła
- głównie rdestnicowate (Potamogetonaceae)
- max zasięg do 130 m
- 2% pokrywa powierzchni
- niewielka rola w produkcji pierwotnej
- płycizny – głównie zielenice
- głębiej – brunatnice i krasnorosty
- brunatnice – wielkomorszcz (Macrocystis…
… w jeziorach inny niż w morzach
- szelf- ze strefą... litoral ograniczony szelf kontynentalny (półka kontynentalna) – część kontynentu zalana
wodami płytkiego morza - morza szelfowego. Szelf stanowi podwodne przedłużenie kontynentów i
wyznacza granicę ich powierzchni, jak również przybliżoną granicę wpływu morza na kontynent.
Hadalpelagial
- temp. Spada poniżej 4 stopni
- światło ulega zanikowi
- biomasa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz