Hydrobiologia

note /search

Łańcuchy troficzne

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrobiologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1470

Działania drapieżców; w biocenozach wodnych dominują słabsze gatunki wioślaeek - migracje pionowe mechanizm behawioralny - behawior ucieczkowy - unifikacja zachowań  – zwierzęta eksponowane na działania drapieżcy upodabniają swoje zachowanie  pływackie; w rojach - reakcje obronne  – zmiana histo...

Bentos - omówienei zagadnienia

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrobiologia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2142

Bentos -  zespół organizmów zwierzęcych związanych z dnem środowisk słodkowodnych, zarówno  zbiorników wodnych jak i cieków oraz środowisk morskich, w tym także związanych z rozmaitymi  strukturami obecnymi na dnie, a więc roślinami (fauna narośl...

Charakterystyka jezior

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrobiologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1526

Makrofauna bezkręgowa - do celów badanie jakości wód - fauna litoralna - Epilimnion  (ciepła woda, miesza się),  Metalinion  (spadek temp.),  Hypolimnion  (termoklina, stała temp. 4  C) - Strefa eufotyczna  (oświetlona),  strefa afotyczna  (bez światła) - Strefa trofogeniczna  (tworzy się pokarm ...

Ekosystem słodki - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrobiologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1386

    EKOSYSTEM S ODKI Ł     EKOSYSTEM Ekosystem to zespół żywych organizmów tworzących biocenozę łącznie ze  wszystkimi elementami środowiska nieożywionego, czyli z biotopem. EKOSYSTEM=BIOCENOZA+BIOTOP Ekosystem słodki dzielimy na :  -wody płynące...

Jakośc wód - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrobiologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 707

Jakość wody – rzeki versus jeziora - wody płynące jako pierwsze były zbiornikami ścieków;jeziora nie były odbiornikami - w rzekach zespoły wykorzystujące dopływającą materię organiczną - jezioro Bodeńskie  dopływ fosforu  w 

Jeziora dystroficzne - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrobiologia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1218

JEZIORA DYSTROFICZNE Skład grupy: Jeziora   dystroficzne-   wstęp . v Charakterystyczna obecność kwasów humusowych.  v Woda ma kwaśny odczyn (pH poniżej 6,5), który nie sprzyja  rozwojowi bakterii (procesy rozkładu materii organicznej w  zbiorniku przebiegają bardzo wolno).  v Woda jest brunatna ...

Jeziora eutroficzne - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrobiologia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1932

CHARAKTERYSTYKA  CHARAKTERYSTYKA JEZIORA EUTROFICZNEGO  JEZIORA EUTROFICZNEGO –  – strefowość roślinności,  strefowość roślinności warunki środowiskowe, fauna  warunki środowiskowe, fa i flora i flor STREFOWOŚĆ ROŚLINNOŚCI  W jeziorach  eutroficznych roślinność  jest bardzo uboga i  jednostajna....

Jeziora - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrobiologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1197

ĆW  1    Jeziora. - wody słodkie – 3% hydrosfery - lodowce  i pokrywa śnieżna – najwięcej  Wody powierzchniowe 1. punktowe - źródła 2. Liniowe - cieki naturalne, sieć rzeczna 3. obszarowe - obszary zabagnione, wody stojące (naturalne, o różn...

Jezioro oligotroficzne - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrobiologia
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2478

JEZIORO  JEZIORO OLIGOTROFICZNE   Jezioro oligotroficzne jest to jezioro  Jezioro oligotroficzne jest to jezioro słodkowodne słodkowodn   Charakteryzuje je: Charakteryzuje je   uboga ilość substancji biogennych i organicznych,  ...

Plankton - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrobiologia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1883

• PODZAŁ ZE WZGLĘDU NA WIELKOŚĆ • Femtoplankton - 0,02 - 0,2 μm - plankton wirusowy i części najmniejszych bakterii • Pikoplankton - 0,2 - 2,0 μm - plankton bakteryjny i fitofikoplankton, czyli najmniejsze glony  i sinice • Nanoplankton - 2,0 - 2...