Bentos - omówienei zagadnienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2114
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Bentos - omówienei zagadnienia - strona 1  Bentos - omówienei zagadnienia - strona 2

Fragment notatki:


Bentos -  zespół organizmów zwierzęcych związanych z dnem środowisk słodkowodnych, zarówno  zbiorników wodnych jak i cieków oraz środowisk morskich, w tym także związanych z rozmaitymi  strukturami obecnymi na dnie, a więc roślinami (fauna naroślinna), glonami, kamieniami (fauna  nakamienna), szczątkami antropogenicznymi. Skład gatunkowy i liczebność bentosu zależy od  różnorodnych czynników biotycznych i abiotycznych - m.in. rodzaju zbiornika (słono- lub  słodkowodny), głębokości dna, warunków pokarmowych, tlenowych, świetlnych (wpływ na  fitobentos), ruchliwości wód, oraz eksploatacji przez drapieżców itp. Pojęcie to wprowadził Ernst  Haeckel, obejmując nim organizmy ze wszystkich grup taksonomicznych[1]. Obecnie część  bentologów zawęża to pojęcie do zoocenoz dennych określanych też jako zoobentos, ale  wyróżniany jest również będący obiektem badań hydrobotaniki fitobentos budowany przez protisty  roślinopodobne i rośliny oraz bakteriobentos[2], [3]. Niektóre organizmy zasadniczo bentosowe  mogą być odrywane od dna i wchodzić w skład tychoplanktonu. Bentos morski  tworzą otwornice, gąbki, jamochłony, wieloszczety, szkarłupnie, mięczaki,  skorupiaki, także glony i bakterie. Bentos słodkowodny  – skąposzczety, pijawki, mięczaki, gąbki, larwy owadów, glony, bakterie, a  także różne gatunki roślin. Niektóre z organizmów, prowadzące osiadły tryb życia, wykazują liczne  przystosowania anatomiczne i fizjologiczne umożliwiające im przytwierdzanie się, drążenie  podłoża i zdobywanie pokarmu. W obrębie bentosu wyróżnia się liczne kategorie w zależności od przyjętych kryteriów podziału  (ponadto w podziałach zoologicznych, botanicznych i mikrobiologicznych mogą być wyróżniane  różne kategorie):     *  inbentos  (herpobentos) – zwierzęta i ruchliwe glony penetrujące osady denne      * epibentos  (epifauna, epiflora) - związane z powierzchnią dna lub przedmiotów (kamienie, pale,  dno łodzi itp.)      * haptobentos  – osiadłe, na stałe przytwierdzone do powierzchni dna, przedmiotów podwodnych  lub innych organizmów, np. glony, polipy stułbiopławów i krążkopławów, mszywioły, żachwy     *  lazjon –  żyjące wśród glonów poroślowych i inkrustacji wapiennych.     *  hiperbentos  – fauna przydenna      * ryzobentos  – obejmujący zakorzenione rośliny i zakotwiczone duże glony Ze względu na rodzaj podłoża bentos dzielony jest na:      * psammon (psammobentos)  – organizmy żyające pomiędzy ziarenkami piasku.; wrotki,  niesporczaki związany z dnem piaszczystym – powierzchnią (epipsammon) lub wnętrzem  (endopsammon), a w innych podziałach – zawsze zanurzony w wodzie (hydropsammon) lub 

(…)

… i
skorupiaków, bakterie, glony i pierwotniaki,
* mejobentos – (do kilku mm), nicienie, wirki, wrotki, brzuchorzęski, małżoraczki, niektóre
skorupiaki, oraz formy młodociane skąposzczetów i larw owadów,
* makrobentos – (od kilku mm do ponad 20 cm), duże małże, skorupiaki, pijawki, skąposzczety,
larwy wielu grup owadów.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz