Plankton - omówienie zagadnienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1883
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Plankton - omówienie zagadnienia  - strona 1  Plankton - omówienie zagadnienia  - strona 2

Fragment notatki:


• PODZAŁ ZE WZGLĘDU NA WIELKOŚĆ • Femtoplankton - 0,02 - 0,2 μm - plankton wirusowy i części najmniejszych bakterii • Pikoplankton - 0,2 - 2,0 μm - plankton bakteryjny i fitofikoplankton, czyli najmniejsze glony  i sinice • Nanoplankton - 2,0 - 20,0 μm - liczne glony,  wiciowce, na jmniejsze okrzemki i  orzęski • Mikroplankton - 20,0 - 200,0 μm - liczne okrzemki,  brunatnice , zielenice, kol onijne sinice,  większość orzęsków Acantaria i Radiolaria (tylko w morzach), wrotki, najmniejsze  wioślarki, formy larwalne drobnych  skorupiaków • Mezoplankton - 0,2 - 20,0 mm - większość najważniejszych przedstawicieli planktonu  zwierzęcego, słodkowodnego i morskiego • Makroplankton - 2,0 - 20,0 cm - swobodnie pływające  jamochłony, m eduzy, żebropławy,  osłonice • Megaplankton - 20,0 - 200,0 cm - swobodnie pływające jamochłony, meduzy, żebropławy,  osłonice (tylko morskie) Podział planktonu w zależności od zajmowanego środowiska: • Wód słodkich • wrotki • wioślarki • widłonogi • morski • widłonogi z podrzędu Calanoida • szczętki • żebropławy • osłonice • szczecioszczękie • ślimaki • rzeczny (potamoplankton) - plankton występujący w rzekach o słabym Pradze, jest uboższy  niż typowy plankton jeziorny. Charakteryzuje się przewagą gatunków przypadkowych  porwanych przez prąd. Występuje przewaga planktonu roślinnego nad zwierzęcym oraz  dominacją  okrzemek i  wrotków. • stawowy (heloplankton) - jest charakterystyczny dla płytkich zbiorników wodnych -  stawów, oraz przybrzeżnej zarośniętej strefy jezior. Gatunki  zwierząt w ystępujące w  planktonie stawowym pływają mniej sprawnie i niektóre mają specjalne adaptacje  umożliwiające czasowe przywieranie do łodyg i liści roślin wodnych Plankton dzieli się na: • plankton właściwy (euplankton, heloplankton) - właściwy składnik planktonu. W jego skład  wchodzą organizmy, które cały cykl życiowy zawieszone są w toni wodnej bez kontaktu z  trwałym podłożem • plankton okresowy (hemiplankton, meroplankton) - są to organizmy, które przez część  swojego cyklu życiowego - najczęściej larwalną, unoszą się w toni wodnej. Pozostałą część  życia spędzają w innym środowisku np. na dnie jako element  bentosu. Plankton  (gr.  planktós  – błąkający si ę[1]) – z espół  organizmów ż ywych unoszących się w  wodzie.   Nawet jeśli mają narządy ruchu, to są one zbyt słabe, by organizmy te mogły się aktywnie  przeciwstawić prądom wodnym i wiatrom, wystarczą natomiast do biernego utrzymywania się w  stanie zawieszenia. Zazwyczaj plankton stanowią drobne organizmy, ale zalicza się do niego 

(…)

… planktonowymi)
• mikroplankton (30-50 μm - 500 μm)
makroplankton (> 500 μm - widoczny gołym okiem)
megaplankton (megaloplankton) (>20 cm - meduzy, osłonice, gronorosty)
Organizmy planktoniczne charakteryzuje znaczna przezroczystość ciała oraz ciężar właściwy
zbliżony do ciężaru właściwego wody (około 1,05 g/ml). Są one przystosowane do unoszenia się w
toni wodnej. Polega ono na zmniejszeniu masy ciała w stosunku do powierzchni przez wytworzenie
różnego rodzaju wyrostków lub zmniejszenie ciężaru właściwego ciała. Wyrazem tego jest
obecność lekkich delikatnych pancerzyków, brak ciężkich szkieletów i wytwarzanie różnego typu
galaretek (niektóre wrotki) lub kropli tłuszczu (pierwotniaki i widłonogi). Niektóre organizmy
posiadają wodniczki gazowe pełniące rolę hydrostatyczną. Pozwalają one również na pionowe…
… się na:zooplankton (plankton zwierzęcy) - plankton złożony z heterotroficznych organizmów
eukariotycznych: pierwotniaki, wrotki, skorupiaki,
fitoplankton (plankton roślinny) - plankton złożony z organizmów autotroficznych, głównie
sinice, zielenice, okrzemki, eugleniny, bruzdnice i kryptomonady,
bakterioplankton (plankton bakteryjny) - plankton złożony z heterotroficznych organizmów
prokariotycznych.
Ze względu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz