Jakośc wód - omówienie zagadnienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Jakośc wód - omówienie zagadnienia - strona 1 Jakośc wód - omówienie zagadnienia - strona 2

Fragment notatki:


Jakość wody – rzeki versus jeziora - wody płynące jako pierwsze były zbiornikami ścieków;jeziora nie były odbiornikami - w rzekach zespoły wykorzystujące dopływającą materię organiczną - jezioro Bodeńskie  dopływ fosforu  w detergentach i fekaliach - stan wód się pogorszył - w Polsce podział wód na klasy czystości większość rzek 3-cia klasa lub ponadklasowe - zasięg łososia- pogorszenie uniemożliwienie wędrówek Metody oceny jakości wód - proste, łatwe, szybkie, obiektywne, porównywalne, czułe, tanie - fizyczno- chemiczine - mikrobiologiczne (miano Coli) - parazytologiczne - hydrobiologiczne (biologiczne) - zawartość chlorków wskaźnik zanieczyszczenia - pH, widzialność krążka Secchiego, stężenie tlenu, Metody hydrobiologiczne - oparte o gatunki (system saprobów; wskaźniki różnorodności pracochłonne ; ciężkie rozróżnienie  gatunków - oparte o charakterystykę ekologiczną zoocenoz (liczebność, struktura dominacji) trudna interpretacja  wyników - indeksy biotyczne !!! Zalety: - pokazuje jak zanieczyszczenia wpływają na organizmy - integrują jakość wody w czasie i dają bezpośredni obraz wpływu zanieczyszczeń na organizmy - nie można ich oszukać (wstrzymując chwilowo zanieczyszczenie) - ale nie pominą też wpływu „katastrof” - wykazują zmiany a nie tylko ich przyczyny - oceniają nie tylko jakość wody, ale i całego środowiska Idealny organizm wskaźnikowy - wąski i specyficzny (znany) zakres wymagań środowiskowych - szerokie rozprzestrzenienie - obfitość występowania - długi cykl życiowy - łatwo oznaczany o małej zmienności ekologicznej i morfologicznej - o znanej biologii Makrofauna bezkręgowa - dominuje w małych ciekach - liczna i łatwo zauważalna - różnorodność dobrze odzwierciedla stopień degradacji cieków - trwale zasiedla dany odcinek; mało ruchliwa  - długie cykle życiowe - łatwość analizy Wady : - strefowość występowania - zmienność sezonowa, pomiędzy zlewniami, zależność od tlenu,zmiany w systematyce - zmiany składu organizmów wraz z zanieczyszczeniem oraz samooczyszczaniem się rzeki (powrót do początku) - stężenie tlenu spada a później wzrasta - jakość wody pogarsza się, ale poprawia się dalej - ichtiofauna – najpierw jest, później brak a poźniej znów odtworzenie - BZT  – biologiczne zapotrzebowanie tlenu; jaka jest zawartość materii organicznej - Grzyby ściekowe – dużo a później zanikają - Fauna czystowodna:, Asellus - System saprobów – zagniwalność - Strefa polisaprobiontów, alfa-mezosaprobów...

(…)

…-mezosaprobów...
Wskaźnik indeks saprobowości 1-5 S= suma (h +s + G) / suma (h*G)
H – liczba osobników danego gatunku
S – wskaźnik saprobowości
G – waga wyższa im bardziej gatunek związany z jedną strefą
-
system saprobów wg Sladecka – gatunki ta metoda dla zanieczyszczeń organicznych
wysokie G – związane z jedną strefą saprobowości
-
grupy funkcyjne bezkręgowych konsumentów w ciekach
dzięki…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz