Właściwości wody

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Właściwości wody  - strona 1 Właściwości wody  - strona 2 Właściwości wody  - strona 3

Fragment notatki:


Wody stanowią około 71% powierzchni Ziemi; na półkuli północnej zajmują ok. 61%, na półkuli południowej ok. 81% SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI WODY 1. Powiększa swą objętość podczas zamarzania • woda słodka osiąga maksymalną gęstość w temp. + 4°C • woda słonawa, woda powierzchniowa Bałtyku o zasoleniu 8 ‰w temperaturze + 2,3°C • woda oceaniczna o zasoleniu 35‰w temperaturze ujemnej – 3,5 °C 2. Praktyczna nieściśliwość i spora lepkość oraz znaczna gęstość • 1 cm3 wody słodkiej w temp. 0°C ma ciężar 1g • 1 cm3 wody oceanicznej o zasoleniu 35‰– 1,028g W przypadku zetknięcia się dwoch mas wodnych o tej samej temp., lecz o rożnym zasoleniu  woda zasolona zanurza się pod wodą bardziej wysłodzoną 3. Dobry rozpuszczalnik dla gazow i soli Woda oceaniczna zawiera ogromne zasoby rozpuszczonych soli, w 1 m3 pełnosłonej wody znajduje  się 35 kg soli, głównie chlorku sodu Zasolenie (PSU, ‰) - całkowita ilość rozpuszczonych soli w litrze wody • w wodzie słodkiej wynosi średnio 0,2 ‰i głównie węglan wapnia i wodorowęglany • w wodzie oceanicznej 33-37 ‰głównie chlorek sodu, sól tzw. kuchenna Wraz ze zmianą zasolenia wody zmienia się  ciśnienie osmotyczne W wodzie słodkiej blisko 0 W wodzie oceanicznej przekracza 20 atmosfer Słodkowodne organizmy narażone na ustawiczną utratę soli, z jednoczesnym odpływem wody Organizmy morskie narażone na wnikanie soli do wnętrza ciała Wraz ze wzrostem zasolenia rozpuszczalność tlenu, azotu i dwutlenku węgla maleje PRZEZROCZYSTOŚĊWODY Podstawowe warstwy wody eufotyczna, prześwietlona do głęb. 50-80m ~ Ocean do głęb. 5-20 m ~ jezioro czyste do głęb. 1-2 m ~ jezioro żyzne  dysfotyczna,mroczna od 350-400m ~ Ocean afotyczna,ciemność LIMNETYCZNA STREFA O zasoleniu poniżej ±0,5 ‰będąca domeną flory i fauny słodkowodnej, czyli limnobiontów STREFA EUHALINOWA Zasolenie w wąskim przedziale od ± 30 do ± 40‰~ wszystkie oceany i większość mórz Zróżnicowana termicznie, fonetycznie, troficznie, po długotrwałej ewolucji, o dużej liczbie  gatunków. Gatunki stenohalinowe, przystosowane do życia w wąskim przedziale zasolenia, specyficzne i  występujące tylko w tej strefie np. 700 gat. szkarłupni STREFA HYPERHALINOWA O zasoleniu od ± 40 do ± 200‰~ Zatoki, laguny morskie w ciepłym i suchym klimacie, Morze  Martwe Liczba gatunków maleje gwałtownie w miarę wzrostu zawartości soli powyżej zasolenia  oceanicznego, wiec strefa ta jest zubożała gatunkowo w stosunku do wód oceanicznych. MIKSOHALINOWA STREFA - rozcieńczone wody oceaniczne, o zasoleniu od ± 0,5 do 30‰ Ze względu na biologiczne zróżnicowanie wyróżnia się trzy przedziały:

(…)

… łatające
Mezopelagial – 200-1000m - makroplankton i z ryby, Hipertrofia organów wzroku, występowanie
organów świetlnych, ponad 80% gatunków zwierząt maja fotofory, bioluminescencja u
parzydełkowców, krewetek, kalmarów i ryb ,pigmentacji fioletowej, czerwonej lub czarnej
Batypelagial – 1000-4000m
Abysopelagial – poniżej 4000m drapieżniki o wydłużonym ciele z dużą
nieproporcjonalna głową i paszcza, maja…
… fal, prądów skrajnych temperatur
Supralitoral – okresowo zraszana falami, sporadycznie zalewana podczas sztormu
Występują tu wilgociolubne słonolubne bezkręgowce lądowe, owady pajęczaki, słonolubne
amfibiotyczne rośliny wyższe i glony, charakterystyczny bezkręgowiec Bałtyku zmieraczek
plażowy
Eulitoral- pasmo pływów oceanicznych, porosły przez zarośla glonów Występują tu Watty,
Zarośla mangrowe
Infralitoral – zanurzona część w zasięgu makrolitów, o bujnym życiu roślinnym
i zwierzęcym, na skalistym dnie, z brunatnicami i krasnorostami, z ławicami małży omułków.
Najbardziej produktywna strefa oceanu
Sublitoral –najgłębsza część litoralu, mroczne warunki świetlne
ŚRODOWISKO GŁĘBOKIEGO DNA
Batial – z podmorskimi kanionami, z otwornice, ramienionogi, skorupiaki
Abysal –z bardzo ograniczonymi zasobami…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz