Funkcjonowanie ekosystemów morskich - wykład 3

Nasza ocena:

5
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2079
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Funkcjonowanie ekosystemów morskich - wykład 3 - strona 1

Fragment notatki:


Wykład 3 Strefa brzegowa : duża zmienność i bioróżnorodność; największe nasilenie procesów życiowych; duże  zróżnicowanie w zal od szerokości geograf, oddalenia od brzegu i głębokości; duże zróżnicowanie war  fizycznych, chem i barwy wody. Traktowana jako przejściowa(ekoton).  Estuarium -częściowo odcięty  przybrzeżny zbiornik wody mający swobodne połączenie z otwartym morzem; zal od przypływów i  odpływów; mieszanie się wód morskich z słodkowodnymi= strefa przejściowa.  Zasolenie  oceany 32-38  PSU, morze 7,5 PSU, jeziora 1,1-0,2 PSU.  Woda słonawa-  ogromne znaczenie z fizjologicznego punktu  widzenia, przejście między środ.  Krzywa Remanego -obrazuje ogólny schemat zmian składu fauny w zal od zasolenia. Strefa zas 5-8 PSU.  Granica wód morskich i słodkowodnych, granica między wodami oligo i mezohalinowymi; zasolenie  krytyczne „dział wodny” gdzie maleje liczba gat zarówno morskich i słonawo.   5 PSU- Odgranicza wody morskie, char się stałością stosunków jonowych, od wód słodkich o niestałych stos  jonowych; zmiana stosunków jonowych Ca2+/Na+, K+/Na+,Ca2+/Cl-; zmiana elektroprzewodnictwa,  lepkości, gęstości wody oraz rozpuszczalności gazów w wodzie; zmiany na poziomie molekularnym- zaburzenie czynny biologicznie białek,-zmiana potencjału membranowego kom,-zmiana aktywności  enzymów,-zmiana gęstości optycznej białek rozp i innych cech fizjolog tkanek. 5 PSU-minimalne zasolenie  środ wewnętrz. Stenohalinowe-tolerują wąski przedział, euryhalinowe-szeroki zakres tolerancji.  Fizjologiczne reakcje organizmów na zasolenie: 1 . Metabolizm -podlega zmianom w zal od zasolenia. Zwierzęta euryhalinowe-przy wzroście lub spadku  zasolenia w stos do tego który wyst normalnie zwiększenie tempa metabolizmu. Zw.stenohalinowe  -spadkowi zasolenia towarzyszy spadek metabolizmu.  2.Rozmnażanie.  Przyczyną ograniczona penetracja gat do wód o zasoleniu krytycznym lub też poza zasięg  zasolenia krytycznego. Adaptacja do rozrodu w niekorzystnych warunkach zasolenia: wytworzenie przez  zygotę otoczki nieprzepuszczalnej dla wody i soli; składanie gamet lub jaj do kom lęgowych.   3.redukcja odporności  kom na różne czynniki abiotyczne wskutek niskozasoleniowej adaptacji zw  morskich: spadek odporniści na temp, zamarzanie, odwodnienie.zwierz zaadaptowane do niższego zasolenia  lepiej przystosowują się niższych zasoleń niż do wyższych i odwrotnie.  4.Różnice morfologiczne -różne tempo wzrostu, pauperyzacja(ubożenie); gat zaadaptowane do niższego  zasolenia cechuje mniejsza pow przenikania powłok ciała.  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz