Czynniki abiotyczne

note /search

Mikrobiologia środowiskowa

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Biochemia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 721

biotyczne, Czynniki abiotyczne, Wpływ bakterii na środowisko, Bakterie niehodowalne, Bakterie glebowe....

Pytania do podstaw nauk o Ziemi.

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Hydrologia oraz nauki o Ziemi
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1400

glebowy i z czego się składa? Podać definicję procesu glebotwórczego. Zdefiniować czynniki abiotyczne...

Zagadnienia na kolokwium

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy ochrony środowiska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 868

, ekosfera, łańcuch troficzny, poziom troficzny, konsumenci, destruenci, nisza ekologiczna, czynniki...

Hodowle komórkowe - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Biologia z elementami mikrobiologii
Pobrań: 189
Wyświetleń: 980

, jak i samych badań. Najważniejszymi czynnikami abiotycznymi wpływającymi na wzrost i rozwój drobnoustrojów...

Dynamika ekosystemów-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Ekologia i ochrona przyrody
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1645

przez czynniki wewnętrzne, które zachodzą pomiędzy biocenozą a czynnikami abiotycznymi. Sukcesja pierwotna...

Ekologia - egzamin, sem V

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Ekologia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 994

sukcesji, c) miejsce występowania organizmu lub populacji wraz z kompleksem czynników abiotycznych, d...

Kolokwium z ekologii, sem V

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Ekologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 798

występowania organizmu lub populacji wraz z kompleksem czynników abiotycznych Bor sosnowy jest zespołem...