Prepedeutyka, plantacja nasienna

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prepedeutyka, plantacja nasienna - strona 1

Fragment notatki:

nasienna - uprawa ze szczepów uzyskanych przez zaszczepienie zrazami z drzew doborowych na podkładach tego samego gatunku. Szybko wchodzi w okres wydawania nasion, powtarzających cechy drzew doborowych; Plantacyjne uprawy nasienne - uprawa z siewek wyhodowanych z nasion określonej liczby drzew doborowych (potomstwo co najmniej 40 drzew). Poprawki i uzupełnienia - wprowadzenie w uprawach leśnych nowych sadzonek lub siewek w miejsce wypadłych; Pozyskanie drewna - proces technologiczny polegający na usuwaniu drzew bądź to pojedynczo, bądź z określonych powierzchni w celu osiągnięcia pożądanych efektów hodowlanych i ekonomicznych; Runo leśne najniższa warstwa roślinności w drzewostanie, złożona z roślin zielnich i krzewinek /np. czarnych jagód/ oraz mchów, porostów i grzybów; Siedlisko kompleks czynników abiotycznych /nieożywionych/ środowiska, na które składają się stosunki klimatyczne, łącznie z reżimem wodnym oraz stosunki glebowe, łącznie z ukształtowaniem terenu; Strefy uszkodzenia przemysłowego w zależności od stopnia nasilenia szkodliwego oddziaływania gazów i pyłów, wyrażającego się między innymi ubytkiem aparatu asymilacyjnego drzew leśnych wyróżnia się następujące strefy: O - bez uszkodzeń (redukcja aparatu asymilacyjnego do 10%) I - uszkodzeń słabych (11-25%) II - uszkodzeń średnich (26-60%) III - uszkodzeń silnych (powyżej 60%) ;
BARTNICTWO 2001
Strona 1 z 2
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz