Prepedeutyka, urządzanie lasu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prepedeutyka, urządzanie lasu - strona 1

Fragment notatki:

URZĄDZANIE LASU - dział naukowy i praktyczny leśnictwa obejmujący planowanie i organizowanie gospodarstw leśnych. Tradycyjnym zadaniem urządzania lasu jest takie wykorzystanie drzewostanów aby gospodarstwo leśne nieprzerwanie wytwarzało jak największe ilości drewna i innych produktów. W nowoczestnym ujęciu dążeniem w urządzaniu lasu jest optymalizacja wielostronnych funkcji lasu, przy czym zależnie od warunków przyrodniczych i ekonomicznych, różne są proporcje między jego funkcjami produkcyjnymi, ochronnymi, rekreacyjnymi i estetycznymi. Urządzanie lasu jest przetwarzaniem informacji o:
wielkości i strukturze zasobów leśnych
wielkości i strukturze społecznego zapotrzebowania na funkcje lasu
o metodach rozwiązywania problemów cięcia i odnawiania lasu
Urządzanie lasu decyduje o tym ile, gdzie i jak ciąć oraz ile, gdzie, kiedy i jak odnawiać. Technika urządzania lasu polega m.in.na: pomiarach geodezyjnych, rozgraniczeniu siedlisk i drzewostanów wg. typologii i cech taksacyjnych pomiarach drzewostanów, sporządzanie map, projektowaniu podziału przestrzennego na mapach i w terenie, ocenie warunków ekonomicznych i opracowaniu planu, tzw. operatów urządzeniowych. W operacie ustala się skład gatunkowy, rębnie etat rębny i inne wskaźniki oraz szczegółowe plany gospodarcze. Plany urządzania lasu są wykonywane zwykle na okres 10 lat. Cel i zakres urządzania lasu W zakres urządzania lasu wchodzi szereg działań zmierzających do uzyskania informacji dotyczących: 1. Stanu posiadania
2. Stanu siedlisk leśnych,
3. Stanu drzewostanów,
4. Stan infrastruktury inżynieryjnej,
5. Potrzeb z zakresu ochrony lasu i ochrony przyrody.
14. HODOWLA LASU- dział leśnictwa zajmujący się zagadnieniami powstawania i rozwoju drzewostanów, zależnościami między nimi, a środowiskiem przyrodniczym oraz wpływem zabiegów gospodarczych na rozwój i ukształtowanie się drzewostanu. Hodowla lasu jako wiedza stosowana dąży do zachowania ciągłości produkcji lasu przez uzupełnianie drzew i drzewostanów ubywających wskutek użytkowania i do zapewnienia stałego ochronnego oddziaływania lasu na bilans wodny, warunki zdrowotne itd. W zakres hodowli lasu wchodzą następujące często długotrwałe zabiegi gospodarcze:
-przygotowanie nasion pożądanych gatunków drzew ( nasiennictwo) -wykonanie siewek i sadzonek,
-uprawa lasu lub jego odnawianie samosiewem
-wyhodowanie młodników o właściwym składzie i pokroju drzew
-wielokrotne wykonywanie cięć pielęgnacyjnych ( trzebież) Celem hodowli lasu jest zapewnienie trwałości i wysokiej produkcyjności lasów oraz ciągłości rozwoju i stabilności ekosystemów leśnych przez stosowanie - wzorowanych na procesach naturalnych - metod odnowienia i kształtowania struktury gatunkowej i wiekowej drzewostanów. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz