Prepedeutyka, użytkowanie lasu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prepedeutyka, użytkowanie lasu - strona 1

Fragment notatki:

UŻYTKOWANIE LASU- dział nauk leśnych oraz praktycznego leśnictwa obejmujące pozyskiwanie oraz przygotowanie do wykorzystania użytków leśnych. Pierwotne użytkowanie lasu polegało na plądrowniczej eksploatacji drzewostanu i zbieractwie niektórych płodów. Nowoczesne użytkowanie lasów powinno być pod względem rozmiaru, miejsca, czasu i sposobu zgodnego z wymaganiami hodowli i ochrony lasu, podporządkowane zasadzie optymalizacji wielostronnych funkcji lasu; przeprowadzone tak, aby zachowane były wszystkie walory użytków leśnych. Osiąga się to przez zrównoważenie elementów przyrodniczych, technicznych i ekonomicznych w użytkowaniu lasu.
Drewno jest przedmiotem głównego użytkowania lasu, a inne surowce i produkty - ubocznego użytkowania lasu. Proces produkcyjny głównego użytkowania lasu obejmuje: planowanie pozyskiwania drewna, ścinanie lub wyrywanie drzew z korzeniami, wyrób asortymentów w lesie lub na składnicach, zrywkę drzew na wywóz. Prawidłowe przeprowadzanie tych zabiegów pozwala na uzyskanie maximum masy drzewnej z lasu prawidłowo utrzymanego wyzyskującego prawidłowo wydajność siedliska.
Hodowla lasu dzieli się na ogólną, zajmującą się przyrodniczymi podstawami gospodarstwa leśnego, i szczegółową, opracowującą zabiegi hodowlane w lesie. Jednym z głównych zadań hodowli szczegółowej jest dostosowanie składu gatunkowego drzewostanu do miejscowych warunków siedliskowych. 4. DRZEWOSTAN- zespół drzew rosnących w bliskim, bezpośrednim sąsiedztwie i wzajemnie na siebie oddziałujących, o określonym składzie gatunkowym, budowie i często wieku, zwarciem drzew oraz warunków siedliskowych( rodzaj gleby, ukształtowanie terenu). Rozróżnia się drzewostany:
1.jednogatunkowe( lite)
2.wielogatunkowe( mieszane); oraz:
•jednopiętrowe - o jednej warstwie koron
•wielopiętrowe - o paru warstwach ( drzewa w warstwie górnej zwane są panującymi, pozostałe opanowanymi( przygłuszonymi)),
oraz:
•równowiekowe •różnowiekowe
Cenione są drzewostany tzw. Nasienne lub mateczne, wyrosłe z nasion miejscowego pochodzenia, dobrze zaaklimatyzowane. Drzewostany stanowią najmniejsze jednostki gospodarcze i organizacyjno-leśne. Miąższość drzewostanu, czyli objętość wszystkich drzew metodami dendrometrycznymi.
BARTNICTWO 2001
Strona 1 z 2
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz