Hodowle komórkowe - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 924
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Hodowle komórkowe Sterylne warunki są niezbędne w prowadzeniu wydajnej hodowli komórkowej i tkankowej. Zakażenie mikrobiologiczne jest niepożądanym zjawiskiem, które wpływa negatywnie na hodowle in vitro, co skutkuje zniszczeniem linii komórkowych i koniecznością powtórzenia zarówno procesów hodowli, jak i samych badań.
Najważniejszymi czynnikami abiotycznymi wpływającymi na wzrost i rozwój drobnoustrojów, w tym także na podłożach mikrobiologicznych w warunkach laboratoryjnych, są czynniki fizyczne(temperatura), chemiczne (kwasowość, tlenowość), a także zawartość składników odżywczych. ocena ilości mikroorganizmów w powietrzu (metoda Koha), ilość mikroorganizmów w otoczeniu człowieka a czynniki środowiskowo-przemsłowe,
Występowanie drobnoustrojów w biosferze:
•Gleba - najwięcej
•Hydrosfera - wody i muły denne, wody podskórne i źródlane
•Atmosfera - trudności w pobieraniu pokarmów
Umieścić płytki z podłożami hodowlanymi w różnych punktach badanego pomieszczenia i otworzyć je na 5 minut.
Płytki zamknąć i umieścić w cieplarce.
Po inkubacji liczyć ilość wyrosłych kolonii.
Przeliczyć wyniki na ilość mikroorganizmów wyrosłych w 10 litrach powietrza wg. wzoru:
X = gdzie:
X - ilość mikroorganizmów w dm3 powietrza
a - ilość kolonii na płytce
B - powierzchnia płytki w m2 t - czas otwarcia płytki (czas sedymentacji) w [min]
PODŁOŻE MIKROBIOLOGICZNE: Można je podzielić na różne typy ze względu na konsystencję, dobór pożywek, zawartość składników, zależnie od celów. Muszą być odpowiednie dla danego szczepu, aby szybko się rozwinął. Skład pożywki to głównie węglowodany, aminokwasy, peptydy, proteiny, kwasy tłuszczowe. Do podłoża dodaje się antybiotyki i sprawdza czy mają na nie odporność (chodzi o badane mikroby).
SEDYMENTACJA KOCHA: Metoda polega na pozostawienie otwartej płytki (zazwyczaj szalka petriego) z podłożem stałym. Płytkę należy pozostawić w badanym pomieszczeniu na 30 min na wysokości 1 metra od podłoża. Zarodniki powinny być inkubowane na 48 h w temp 37^C. Po tym czasie należy wyhodowane kolonie zliczyć i zidentyfikować ich szczep. TYNDALIZACJA
Metoda wyjaławiania polegająca na 3 krotnej pasteryzacji, co 24h zagrzanie do temp w przedziale 60-100°C i ochłodzenie I-zabija formy wegetatywne mikroorganizmów II-zabija bakterie, które rozwijają się z przetrwalników III- powtórzenie II etapu. (dla pewności)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz