Biologia z elementami mikrobiologii

Cechy leków antybakteryjnych

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Piotr Kubica
 • Biologia z elementami mikrobiologii
Pobrań: 42
Wyświetleń: 679

cechy leków antybakteryjnych Antybiotyki to substancje wytwarzane przez bakterie i grzyby, które mają zdolność hamowania procesów życiowych drobnoustrojów chorobotwórczych. Antybiotyki mogą działać bakteriostatycznie i fungistatycznie (hamować rozmnażanie bakterii i grzybów) oraz bakterio- i grzybob...

Nośniki informacji genetycznej - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Piotr Kubica
 • Biologia z elementami mikrobiologii
Pobrań: 196
Wyświetleń: 833

Informacja strukturalna - stopień uporządkowania danego układu. Priony - infekcyjne białka, występujące powszechnie w każdym organizmie, w pierwotnej postaci są niegroźne. Dopiero gdy zmienią swój układ przestrzenny (konformacja - bez zrywania

Bioróżnorodność - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Piotr Kubica
 • Biologia z elementami mikrobiologii
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1449

Bioróżnorodność - różnorodność biologiczna - zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów występujących na Ziemi w ekosystemach lądowych, morskich i słodkowodnych oraz w zespołach ekologicznych, których są częścią i dotyczy to różnorodności w obrębie gatunku, pomiędzy gatunkami oraz różnorodności ekos...

Ogólna charakterystyka komórek nowotworowych - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Piotr Kubica
 • Biologia z elementami mikrobiologii
Pobrań: 210
Wyświetleń: 917

Ogólna charakterystyka komórek nowotworowych, onkogeny i supersory. Komórki nowotworów złośliwych - nie trzymają się miejsca w którym powstały, potrafią powędrować do naczyń krwionośnych i dostać się wraz z krwią do bardziej odległych miejsc organizmu; Komórki nowotworów łagodnych - nie mają zdoln...

Hodowle komórkowe - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Piotr Kubica
 • Biologia z elementami mikrobiologii
Pobrań: 147
Wyświetleń: 770

Hodowle komórkowe Sterylne warunki są niezbędne w prowadzeniu wydajnej hodowli komórkowej i tkankowej. Zakażenie mikrobiologiczne jest niepożądanym zjawiskiem, które wpływa negatywnie na hodowle in vitro, co skutkuje zniszczeniem

Pionierzy nauk biologicznych i ich zasługi - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Piotr Kubica
 • Biologia z elementami mikrobiologii
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1099

Pionierzy mikroskopii optycznej: Hans i Zachariasz Janssen - wspólnie skonstruowali z dwóch soczewek pierwszy mikroskop Antonie van Leeuwenhoek - konstruktor mikroskopów. Przypisuje mu się opisanie wielu struktur anatomicznych i organizmów, a także odkrycie bakterii. Jako pierwszy opisał też ludzk...

Teoria komórkowa - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Piotr Kubica
 • Biologia z elementami mikrobiologii
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1099

Teoria komórkowa (organelle komórkowe, sposób izolacji, Svedberg, komórki eukariotyczne i prokariotyczne - znaczenie praktyczne). Organelle komórkowe: jąderko - element jądra komórkowego, zagęszczenie chromatyny, odpowiedzialne za syntezę RNA, gł...

Tkanki - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Piotr Kubica
 • Biologia z elementami mikrobiologii
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1148

TKANKI Tkanka nabłonkowa zwana inaczej graniczną składa się z komórek, które ciągłą warstwą pokrywają powierzchnię ciała lub wyściełają jamy w jego wnętrzu. Powstaje z 3 listków zarodkowych. Brak w niej naczyń krwionośnych. Mało zróżnicow...

Różnorodność form życia - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Piotr Kubica
 • Biologia z elementami mikrobiologii
Pobrań: 105
Wyświetleń: 756

Różnorodność form życia - przyczyny rozbieżności szacowania liczebności: powtórzenia w odkryciach (zapisach) gatunków uważanych za wcześniej nieznane (brak dokładności sprawdzania) ponowne odkrycia gatunków wcześniej uznanych za wymarłe (wpisanie dwa razy do bazy organizmów) zbyt mała ilość osób ...

Zapłodnienie in vitro - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Piotr Kubica
 • Biologia z elementami mikrobiologii
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1050

Zapłodnienie in vitro (inaczej pozaustrojowe) - technika rozrodu wspomagana medycznie, metoda zapłodnienia polegająca na doprowadzeniu do połączenia komórki jajowej z plemnikiem w warunkach ...