Ogólna charakterystyka komórek nowotworowych - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1071
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ogólna charakterystyka komórek nowotworowych - omówienie - strona 1 Ogólna charakterystyka komórek nowotworowych - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Ogólna charakterystyka komórek nowotworowych, onkogeny i supersory.
Komórki nowotworów złośliwych - nie trzymają się miejsca w którym powstały, potrafią powędrować do naczyń krwionośnych i dostać się wraz z krwią do bardziej odległych miejsc organizmu;
Komórki nowotworów łagodnych - nie mają zdolności wnikania do naczyń, ich wzrost ogranicza się do jednego miejsca, nie powodują przerzutów, rozwijają się powoli
Onkogeny - geny nowotworów, powstają przez mutację w protoonkogenach, pozostaje w stale aktywnej formie, komórka w której dochodzi do jego powstania poddana zostaje transformacji nowotworowej, są genami dominującymi, ale rzadko się je dziedziczy.
Supersory - geny znoszące fenotypowy efekt mutacji w innych genach, kodują zmutowany typ tRNA.
Znaczenie heterogeniczności komórek nowotworowych, komórki nowotworowe i macierzyste, teoria nowotworowych komórek macierzystych, przyczyny trudności leczenia chorób nowotworowych, drogi poszukiwania nowych terapii.
Heterogeniczność komórek nowotworowych może występować nawet w granicach tego samego guza. Jej przyczyną może być to, że pewne komórki są odporne na działanie leków lub to, że komórki nowotworowe posiadają komórki macierzyste, przez co powielają się. Może to spowodować rozwój nowotworu oraz utrudnia leczenie- nieskuteczność chemioterapii i źle wpływa na samopoczucie pacjenta. Komórki nowotworowe i macierzyste: nie ma pewności, że wszystkie komórki z hodowli uległy takiemu samemu przekształceniu - możliwość powstania nowotworowych komórek, szczególnie przy osłabionym systemie immunologicznym, wiele cech wspólnych (nieograniczona zdolność do podziału, duża wrażliwość na otoczenie).
Teoria nowotworowych komórek macierzystych: nie wszystkie z nich będą komórkami zmiennymi nowotworowo, nie maja tego samego kodu genetycznego (konieczność stosowania wielolekowej terapii).
Przyczyny trudności leczenia chorób nowotworowych:
Duża ilość odmian
Wymagane byłoby zbadanie każdego pacjenta indywidualnie pod kątem genetycznym - duże koszta;
Nie ma uniwersalnej dawki promieniowania niszczącej wszystkie komórki nowotworowe - zbyt duża może uszkodzić zdrowe komórki
Komórki aneuploidalne - nierównomierny podział materiału genetycznego, niepowtarzalność genetyczna - uodpornienie na niektóre leki
Istnienie komórek macierzystych - nieskuteczność chemioterapii, Drogi poszukiwania nowych terapii:
Terapia genowa - germinalna (cechy dziedziczone), somatyczna (nie dziedziczone)
hodowle zwierząt laboratoryjnych o zwiększonej odporności na zmiany nowotworowe
nowe sposoby dostarczania leków
Kontrola genów supersorowych


(…)

… (nie dziedziczone)
hodowle zwierząt laboratoryjnych o zwiększonej odporności na zmiany nowotworowe
nowe sposoby dostarczania leków
Kontrola genów supersorowych
Kontrola angiogenezy
Wspomaganie układu immunologicznego
Istnieją macierzyste komórki nowotworowe, ale nie wszystkie się rozmnażają - zabić tylko te, które się rozmnażają
Atlas Genomu Nowotworowego (argumenty za i przeciw), tranzycja, transwersja, delecja, insercja, Tranzycja - zmiana prawidłowych nukleotydów w DNA na inne w ramach jednej grupy zasad azotowych (puryn lub pirymidyn) - adeniny na guaninę, a cytozyny na tyminę (i na odwrót). Jeden z rodzajów mutacji genowych.
Transwersja - mutacja genowa, punktowa zmiana chemiczna w obrębie nici DNA, w której zasada purynowa ulega zamianie na pirymidynową lub odwrotnie. Mutacja taka może nie spowodować żadnej zmiany lub zmianę kodu genetyczego (UUU → UUA) albo też skróconą syntezę białka (UCG → UCA).
Delecja - jeden z typów mutacji genowej dotyczącej zmiany składu nukleotydowego DNA. Polega na utracie jednej lub większej liczby par nukleotydów z DNA genowego. Np. delecja trójki nukleotydów powoduje brak jednego aminokwasu w łańcuchu. Insercja - najczęściej spontaniczna mutacja genu polegająca na wstawieniu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz