Wykład - onkogeny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 994
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - onkogeny - strona 1 Wykład - onkogeny - strona 2 Wykład - onkogeny - strona 3

Fragment notatki:

Przekształacanie genów supresorowych w onkogeny Geny supresorowe w warunkach fizjologicznych hamują transformacje nowotworu. Nabywanie przez te geny właściwości onkogenu może być wynikiem ich mutacji.
Prawidłowa wersja genu supresorowego jest czynnikiem hamującym niekontrolowany podział komórki, natomiast utrata tej właściwości prowadzi do wzrostu komórek.
Przykładem genu supresowego jest gen P53 oraz produkt tego genu p53.Białko to jest fosfoproteiną a więc ulegającą fosforylacji (akceptuje reszty fosforylowe)
Mutacje w tym genie supresorowym prowadzą do najczęstrzych defektów fizjologicznych kończących się transformacją W warunkach fizjologicznych produkt genu p53 jest niezbędny w kontroli cyklu komórkowego, jest niezbędny w replikacji DNA, w różnicowaniu się komórek oraz w apoptozie.
Gen P53 jest strażnikiem genomu - dopóki sam nie ulegnie mutacji.
Gen P53 i jego produkt jest zdolny do zachamowania wzrostu komórek z uszkodzonych DNA i uruchomienia mechanizmów naprawczych. Jeśli to uszkodzenie jest zbyt duże gen P53 i jego produkt aktywuje proces apoptozy Rola białka p53 (schemat)
Okres półtrwania zdrowego białka p53 wynosi od kilkunastu min do półgodziny.
Okres trwania zmutowanego białka wydłuża się do kilkunastu godz.
Aktywna przeciwnowotworowa forma białka p53 to forma tetrameryczna( na terenie jądra komórkowego)
Z chwilą procesu nowotworowego odnajdowane jest na terenie cytoplazmy białko p53 ale nie tworzy form tetramerycznych. Prawidłowa i onkogenna proliferacja komórek Prawidłowe komórki -receptory czekają na czynnik, są nie aktywne czynniki uczestniczące w pzrekazywniu sygnału. Gdy zjawia sie jakiś czynnik aktywują receptor poprzez czynnik wzrostu który reakcjami kaskadowymi przedostaje się na teren jądra komórkowego. Tam aktywują się białka regulatorowe.
Gdy powstaje mutacja nie potrzebuje czynnika zewnątrzkomórkowego. Telomery i telomeraza Telomer pochodzi od słowa `telos `-koniec i `neros'- część
Telomery to nukleoproteinowa struktura znajdująca się na końcach eukariotycznych DNA. Zbudowane są z krótkich tandemowych (podwójnych) sekwencji bogatych w nukleotyd guanylowy Telomery chronią DNA chromosomowe przed nukleolityczną degradacją oraz przed `sklejaniem się' końcówek' DNA Podczas każdego podziału komórkowego telomery skracają się, zazwyczaj skracanie odbywa się tyle razy ile razy się dzielą Jakość podziałów określa liczba Hayflicka która jest charakterystyczna dla każdego gatunku. W organiźmie człowieka są komórki których długość chromosomów i telomerów jest stała- są to komórki płciowe oraz komórki macierzyste

(…)

… może mieć istotne znaczenie dla komórek nowotworowych Dzięki telomerazie komórki nowotworowe są komórkami nieśmiertelnymi - nie starzeją się .
W warunkach labolatoryjnych można namnożyć komórki nowotworowe Zmiany genetyczne w komórkach nowotworowych które wyeliminowały, stłumiły proces wygaszania aktywnej telomerazy
Telomeraza i białko p53 jest markerem chorób nowotworowych duże znaczenie w diagnostyce…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz