Bioróżnorodność - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1771
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bioróżnorodność - omówienie - strona 1 Bioróżnorodność - omówienie - strona 2 Bioróżnorodność - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Bioróżnorodność - różnorodność biologiczna - zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów występujących na Ziemi w ekosystemach lądowych, morskich i słodkowodnych oraz w zespołach ekologicznych, których są częścią i dotyczy to różnorodności w obrębie gatunku, pomiędzy gatunkami oraz różnorodności ekosystemów. (Konwencja o różnorodności biologicznej, Rio de Janeiro, 1992).
Konwencja a ochrona przyrody:
cenne są wszystkie gatunki i zgrupowania gatunków na Ziemi
ochrona różnorodności powinna być kompleksowa
weryfikacja pojęcia naturalności
uściśliła pojęcia zjawiska godnego ochrony.
Bioróżnorodność (różnorodność biotyczna):
termin używany zwykle do opisania liczby, zmienności i różnorodności organizmów żywych
całkowita różnorodność życia na Ziemi
zmienność żywych organizmów, z uwzględnieniem wszystkich jej źródeł, w tym także ekosystemy lądowe, wodne oraz złożone układy ekologiczne, których są częścią, włączając w to zróżnicowanie wewnątrzgatunkowe, międzygatunkowe i zróżnicowanie ekosystemów.
Trzy poziomy bioróżnorodności:
różnorodność w obrębie gatunku (wewnątrzgatunkowa) - mierzona różnicami genetycznymi pomiędzy osobnikami lub populacjami
różnorodność gatunkowa (międzygatunkowa)- wyrażana poprzez zestawienie liczby i równomierności występowania gatunków
różnorodność zespołów lub ekosystemów - mierzona liczbą różnych wielogatunkowych zbiorowisk.
W skali globalnej jako miarę bioróżnorodności stosuje się przede wszystkim liczbę gatunków.
Zmiany liczby gatunków w historii biosfery: Wzrost różnorodności gatunkowej od jednej formy hipotetycznego praprzodka do obecnie żyjących 5 - 50 mln gatunków miał charakter wykładniczy. Dane paleontologiczne wykazują, że w historii biosfery miały miejsce masowe wymierania (na skutek szybko następujących poważnych zmian środowiska), jak i okresy intensywnego zwiększania różnorodności biotycznej (epizody radiacji).
Radiacja była możliwa poprzez:
obecność pustych, pozostawionych przez wymarłe gatunki nidz ekologicznych
powstanie u jakiejś formy przystosowania umożliwiającego opanowanie nowych środowisk lub prowadzenie nowego trybu życia (np. radiacja roślin lądowych, owadów i kręgowców)
Jakie czynniki odgrywają większą rolę w ewolucji i kształtowaniu różnorodności biologicznej:
model stacjonarny - to zmiany w środowisku abiotycznym niezależne od żywych organizmów, mogą powodować wymieranie gatunków. W okresach między abiotycznymi katastrofami w historii biosfery gatunki nie wymierają.
Model czerwonej królowej - gatunki wciąż ewoluują, powodują zmiany w środowisku biotycznym. Zatem, niemożliwe jest osiągnięcie przez dany gatunek idealnego

(…)

…), drapieżne (kobuz, orlik grubodzioby, jastrząb gołębiarz), blaszkodziobe (gęgawa, cyranka, krzyżówka), kuraki ( cietrzew, kuropatwa, głuszec), żurawiowe (żuraw, łyska, wodnik), siewkowe ( czajka, krwawo dziób, wydrzyk pasożyty, rybitwa czarna, batalion, smieszka), gołębiowe ( grzywacz, sierpówka), kukułki (kukułka), sowy ( puchacz, płomykówka, sowa uszata), lelki (lelek kozodoj), krótkonogie (jerzyk…

PIJAWCZAKOWATE:
w Polsce: 6 gatunków
WIELOSZCZETY:
w Polsce: 37 gatunków
szacunkowo w Polsce: 37 gat.
PIJAWKI:
w Polsce: 42 gatunki
przykłady: pijawka lekarska, pijawka końska, pijawka rybia
STAWINOGI:
na świecie: 1,5 mln gatunków
w Polsce: 31120 gatunków
SKORUPIAKI:
na świecie: 30 - 40 tys. gatunków
w Polsce: 587 gat.
SKRZELONOGI:
w Polsce: 113 gat.
Przykłady: oczlik, zadychra pospolita, rozwielitka, skrzelopływka bagienna
PANCERZOWCE:
W Polsce: 125 gatunków
Przykłady: rak szlachetny, rak błotny, rak amerykański krab wełnistoręki
30 gat. - wody słodkie
50 gat. - Bałtyk
40 gat. - środowiska wilgotne lądowe: prosionek szorstki, kiełż zdrojowy, stonoga muranowa, ośliczka wodna
MAXILLOPODA:
w Polsce: 190 gatunków
172 gat. Wolnożyjące
13 gat. Pasożytniczych
Przykłady: pąkle (gatunek osiadły)
MAŁŻORACZKI…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz