Biologia z elementami mikrobiologii - strona 2

note /search

Transport wewnątrzkomórkowy i jego znaczenie - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • Biologia z elementami mikrobiologii
Pobrań: 644
Wyświetleń: 3675

Transport wewnątrzkomórkowy i jego znaczenie. Transportem wewnątrzkomórkowym nazywamy transport substancji między przedziałami wewnątrzkomórkowymi przez błony. Dzieli się go na transport aktywny i bierny. Transport aktywny zachodzi z udz...

Woda jako środowisko życia - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • Biologia z elementami mikrobiologii
Pobrań: 168
Wyświetleń: 889

Woda jako środowisko życia: Życie powstało w wodzie i woda w organizmie jest produktem absolutnie niezbędnym do życia Woda jest najczęściej występującym składnikiem organizmów żywych (75-85%) Substancje budujące cytoplazmę występują na ogół w fazie wodnej, podobnie jak składniki organelli komórko...