Kolokwium z ekologii, sem V

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kolokwium z ekologii, sem V - strona 1 Kolokwium z ekologii, sem V - strona 2

Fragment notatki:

Gr 1
Allelopatia polega na wydzielaniu swoistych substancji chem. działających wzrost i rozwój innych populacji następująco:
b) Hamująco
Autoekologia zajmuje się zależnościami miedzy:
a)poszczególnymi organizmami a środowiskiem
Bilans P, K, Mg w rolnictwie integrowanym ustala się na podstawie:
b)bilansów zmianowania Biocenoza oznacza:
d) Zbiór wzajemnie uzależnionych populacji roślinnych i zwierzęcych w określonym środowisku
Biocenozę tworzy:
a) wielogatunkowy zespól organizmów wzajemnie powiązanych i żyjących w jednym środowisku
Biosfera jest to:
d) strefa zamieszkała przez organizmy żywe
Biotop jest to:
c)miejsce występowania organizmu lub populacji wraz z kompleksem czynników abiotycznych
Bor sosnowy jest zespołem klimaksowym, charakterystyczny dla siedlisk:
c) borowych
Celem ekologicznego gospodarstwa jest
produkcja żywności wysokiej wartości w nieskażonym środowisku
Cześć biosfery obejmująca nieożywione środowisko i żyjące tam gat. to:
a) Ekosystem.( dla mnie to biotop )
Częściowe uniezależnienie systemu czyli układu do środowiska wynikające z integracji elementów składowych to;
a) autonomizacja
Dawki azotu w rolnictwie zintegrowanym powinny być:
a) zmniejszone i podzielone
Detrytus w ekologii oznacza:
Kumulację i rozkład materii Długość rotacji płodozmianu wynosi:
b) od 4-7 lat
Do gatunków synantropijnych zaliczamy organizmy:
c) nieudomowione lecz towarzyszące człowiekowi
Dominacja jednego z gat w zbiorowisku wszystkich gat. Składających się na poziom troficzny jest tym wyraźniejsza im
c) w zbiorowisku ( poziomie troficznym) jest mniej gat.
Dominantami ekologicznymi biocenozy nazywamy gat.:
c)o dużej liczebności i największym wpływie na biocenozę
Drapieżniki zjadające roślinożerców stanowią poziom troficzny:
b) III
Duży zasięg ekologiczny może charakteryzować:
a)młody gatunek o niskich wymaganiach dotyczących warunków środowiskowych b)stary gatunek o niskich wymaganiach dotyczących warunków środowiskowych d)prawidłowe odp. A i C Dużym niedoborem potasu charakteryzują się gleby siedlisk
a) Bagiennych
Ekologia zajmuje się organizacją materii ożywionej do poziomu:
d) organizmu
Ekologiczna oprawa roślinna:
a) zapewnia ciągła aktywność mikroorganizmów glebowych
Ekologiczna rozrodczość populacji jest to różnorodność:
c) w danym warunkach środowiska ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz