Zakres badań ekologii

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1393
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zakres badań ekologii - strona 1

Fragment notatki:


PODZIAŁ EKOLOGII * EKOLOGIA (gr. oikos - dom, miejsce życia) - nauka obejmująca się wzajemnymi zależnościami pomiędzy żywymi organizmami a ich środowiskiem * bada korelacje między organizmami lub ich grupami oraz między nimi a ich środowiskiem życia
* wiąże się ściśle z innymi naukami biologicznymi i wykorzystuje ich osiągnięcia oraz arsenał badawczy
* szereg poziomów złożoności układów biologicznych:
Związek organiczny - organellum - komórka - tkanka - narząd - organizm -
populacja - biocenoza - ekosystem - biom - biosfera
I PODZIAŁ * POPULACJOEKOLOGIA - badanie populacji
* BIOCENOEKOLOGIA - badanie żywej części ekosystemów
* EKOLOGIA BIOSFERY - badanie biosfery
II PODZIAŁ * EKOLOGIA ŚRODOWISK LĄDOWYCH - np. ekologia lasów, krajobrazów
* EKOLOGIA WÓD SŁODKICH I OCEANÓW * PALEOEKOLOGIA - zajmuje się odtwarzaniem dawnych środowisk
III PODZIAŁ * EKOLOGIA OPISOWA - zajmuje się rejestrowaniem istniejącego stanu rzeczy
- opisuje całe formacje organizmów , np. tundrę, step, las liściasty strefy umiarkowanej
- charakteryzuje związane z tymi formacjami gatunki roślin, grzybów oraz zwierząt
- niemożliwy jest tu pełen opis wszystkich elementów, które do tego nieustannie się zmieniają * EKOLOGIA FUNKCJONALNA - nowoczesne podejście
- naukowcy starają się najpierw zbadać wzajemne związki między elementami ekologicznymi , a następnie doszukać się ogólnych zasad funkcjonowania systemów ekologicznych - określa mechanizmy związków obecnie występujących
* EKOLOGIA EWOLUCYJNA - bada wpływ doboru naturalnego na obserwowane obecnie przystosowania ekologiczne gatunków - szuka przyczyn historycznych mechanizmów związków obecnie występujących
PODSTAWOWE POJĘCIA EKOLOGICZNE OSOBNIK * pojedynczy przedstawiciel danego gatunku zdolny do samodzielnej egzystencji w środowisku
* pojęcie nie budzi wątpliwości np. w odniesieniu do psa czy stokrotki * problemy mogą wystąpić w przypadku zwierząt kolonijnych czy roślin rozmnażających się wegetatywnie
* grupa osobników jednego gatunku , zamieszkujących dany teren w określonym czasie * osobniki te mogą się ze sobą krzyżować umożliwiając przepływ genów * jeśli dany teren jest duży to populacja może składać się z większej liczby

(…)

… określonego obszaru geograficznego
* region biologiczny o charakterystycznych cechach morfologicznych, wynikających z dominacji określonej formacji roślinnej i charakterystycznej dla niej fauny
* biomem jest np. tundra, wilgotny las równikowy, sawanna
BIOM
* strefa występowania życia złożona z wszystkich biomów na Ziemi
BIOSFERA
* zespół czynników ożywionych i nieożywionych, wywierających wpływ na dany…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz