Biologia

note /search

Naotatki biologia

 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Biologia
Pobrań: 861
Wyświetleń: 3626

Powierzchnia błony wewnętrznej mitochondrium, na przykład w mitochondriach wątroby, jest pięciokrotnie większa od powierzchni zewnętrznej błony mitochondrialnej. Z tego powodu wpukla się ona do środka, tworząc charakterystyczne wpuklenia, tak zwane grzebienie mitochondrialne. Wpuklenia zwiększaj...

Biochemiczne mechanizmy adaptacji organizmów żywych - Ewolucja

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Biologia
Pobrań: 504
Wyświetleń: 4865

dr hab. Marię Filek dla studentów IV roku (I roku SUM) biologii Uniwersytetu Pedagogicznego. 21-stronicowa notatka zawiera pięć wykładów obejmujących następującą tematykę: 1. Ewolucja a adaptacja do warunków środowiska (biochemiczna teoria ewolucji, mechanizmy ewolucji, adaptacja, aklimatyzacja)...

Botanika - budowa komórki

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Biologia
Pobrań: 938
Wyświetleń: 5432

Są to notatki z zakresu botaniki z Uniwersytetu Rolniczego. Jest to część przedmiotu biologia, który wykłada dr Adam Kula na Uniwersytecie Rolniczym. Plik porusza takie zagadnienia jak: budowa komórki, funkcje aparatu Goldiego, podział kom...

Opracowane pytania na egzamin z biologii

 • Politechnika Wrocławska
 • Biologia
Pobrań: 1589
Wyświetleń: 2884

Biologia jak nauka i paranauka. Nauka jest oparta na metodzie naukowej tzn. musi istnieć możliwość falsyfikacji (hipoteza musi umożliwiać jej zaprzeczenie, wtedy jest hipotezą naukową). Przedmiotem badań naukowych mogą być tylko zjawiska występujące obiektywnie i powtarzalnie. Nauka służy wyjaśnien...

Wejściówka jednokomórkowce

 • Politechnika Gdańska
 • Biologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1281

abcd, choroba i samemu z Glowy wpisac co ja powoduje, uzupełnić kropki, wyjaśnić pojęcia 1. Pojęcie x5: - koniugacja - proces płciowy polegajacy na wymianie genów miedzy dwoma osobnikami  (rekombinacja genów) nie jest to romnazenie gdyz nie zmienia się liczba osobników -mastygophora - 

Biologia laboratorium - glony i porosty

 • Politechnika Gdańska
 • Biologia
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2310

GLONY: Są to proste rośliny wodne lub żyjące w środowisku wilgotnym. Stawy, jeziora,  strumienie, morza i oceany to miejsca, gdzie można je napotkać. Żyją one praktycznie we  wszystkich środowiskach, gdzie tylko dociera światło. Występują w gorących źródłach, jak i na  lodowcach; w wodach słodkic...

Biologia laboratorium - kolokwium 1

 • Politechnika Gdańska
 • Biologia
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1757

 [cykl Krebsa i łańcuch oddechowy].  - [ mezosomy  – zachodzi oddychanie komórkowe] RETICULUM endoplazmatyczne + --- Lizosomy   + procesy trawienia wewnątrzkomórkowego --- Aparat GOLGIEGO + --- Cytoplazma + + Fotosynteza    + w komórka...

Strunowce - biologia laboratorium

 • Politechnika Gdańska
 • Biologia
Pobrań: 798
Wyświetleń: 3689

STRUNOWCE: Ich główną cechą jest występowanie struny grzbietowej, czyli chordy, która jest elastycznym  pręcikiem przebiegającym wzdłuż ciała, powstaje z mezodermy, głównie występuje w rozwoju  zarodkowym.  Występowanie cewkowatego układu nerwowego, powstającego z ektodermy, a u większych  struno...

Tkanki roślinne - biologia laboratorium

 • Politechnika Gdańska
 • Biologia
Pobrań: 4900
Wyświetleń: 9618

TKANKI ROŚLINNE Tkanka to zespół komórek o wspólnym pochodzeniu i podobnej budowie, spełniający ściśle sobie  tylko właściwe funkcje.  Tkanki                   stałe (nie ulegają podziałom)                     twórcze (ulegają podziałom, dają początek                                              ...

Fungi - biologia laboratorium

 • Politechnika Gdańska
 • Biologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1449

KRÓLESTWO FUNGI (MYCETES) GRZYBY MICROSPORA  (MICROSPORIDIA) CHYTRIDIOMYCOTA  SKOCZKOWCE  ZYGOMYCOTA  (ZYGOMYCETES)  SPRZĘŻNIAKI ASCOMYCOTA  (ASCOMYCETES)  WORKOWCE BASIDIOMYCOTA  (BASIDIOMYCETES)  PODSTAWCZAKI DEUTROMYCOTA  (DEUTROMYCETES)  GRZYBY  NIEDOSKONAŁE,  KONIDALNE pasożyty pleśniak biał...