Pojęcia na egzamin z ekologii

Nasza ocena:

5
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1575
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcia na egzamin z ekologii - strona 1 Pojęcia na egzamin z ekologii - strona 2

Fragment notatki:


Ekologia – nauka o związkach między organizmami a otaczającym je środowiskiem; nauka o  strukturze i funkcjonowaniu przyrody badająca wzajemne zależności pomiędzy organizmami, a  środowiskiem Populacja – grupa osobników jednago gatunku zamieszkująca wspólny obszar, mogących się  swobodnie i skutecznie krzyżować i wydawać płodne potomstwo Biocenoza – wielogatunkowy zespól organizmów zamieszkujących wspólny obszar, wzajemnie ze  sobą powiązanych zaleznoścami biologicznymi i żyjących w określonym środowisku zwanym  biotopem. Biotop – obszar o określonych warunkach ekologicznych będący siediskiem dla biocenozy lub  osobnika Nisza ekologiczna – określa rolę i czynności organizmu w środowisku, jego sposób życia, tzw.  ‘zawód organizmu’ Ekosystem – układ ekologiczny składający się z biocenozy i jej środowiska – biotopu, w którym  wzajemnie na siebie oddziałują żywe organizmy i nieożywione cześci środowiska Biomy – regiony biologiczne utworzone przez zespoly ekosystemów, granice biomów wyznaczają  zwykle temp. I opady Biosfera – ekosfera; strefa, w której może istnieć życie, czyli zespół wszystkich występujących na  ziemi ekosystemów, największy i najbliższy samowystarczalności układ biologiczny zamieszkały  przez organizmy żywe. obejmuje: dolną część atmosfery ziemskiej do 10 – 15 km, calą hydrosferęlitosferę, czyli powierzchnię warstwy skalnej do 3 km. BIOCENOZA + BIOTOP = EKOSYSTEM (biotyczne)     (abiotyczne) Czynniki abiotyczne (nieożywione) Klimatyczne 1. temperatura - ciepło formą energii  - główne źródło – energia słoneczna - miernik natężenia ciepła – temp. - ma rózne znaczenie w środowisku - warunkuje procesy chem i biochem  - stwarza warunki bytu w mikroflorze, florze, faunie, glebie - warunkuje terytorialne rozmieszczenie roślin i rozmieszczenie i migrację zwierząt Wyróżniamy grupy organizmów:  EKTODERMY – organizmy,które do ogrzania własnego ciala korzystają z zewnętrznych źródel  ciepła np. rośliny, gady, pierwotniaki ENTODERMY – np. ptaki, ssaki Wpływ wysokiej temperatury na organizmy:  - inaktywacja enzymów - zachwianie równowagi metabolicznej org - zaburzenia w poziomie aktywności hormonów - odwodnienie Wpływ niskiej temperatury na org: - niszczenie struktur wewnętrznych komórek przez tworzące się krysztalki lodu - zmiany w białkach i enzymach 2. woda 3. światło Wpływ światl jest zalezny od jego natężenia, jakości i czasu naświetlania. Promieniowanie widzialne jest niezbędne do procesu fotosyntezy i jest czynnikiem  warunkującym dobowe i sezonowe rytmy zwierząt i roślin ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz