Ekologia

note /search

Prezentacja o rysiu euroazjatckim

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ekologia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1694

Populacja Rysi euroazjatyckich na terenie  polski (Ryś euroazjatycki Lynyx lynx) Struktura przestrzenna:  Rysie Euroazjacie to zwierzęta TERYTORIALNE, charakterystyczne dla nich jest rozmieszczenia  poziome typu równomiernego tzn, że teren zajmowany przez jedną populacje jest podzielony  na rewir...

Ekosystemy wodne i lądowe - tabela - arkusz ćwiczeniowy 3

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Ekologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1421

Arkusz ćwiczeniowy 3. Ekosystemy wodne i lądowe.  Wypełnij tabelę na podstawie podręcznika „Kompendium wiedzy o ekologii” str. 101 – 118.                         str. 1/3  Rodzaj definicja  powie‐ rzchnia  temp. rodzaje zawartość tlenu  zawarto...

Skrypt z ekologii z zagadnieniami egzaminacyjnymi

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Ekologia
Pobrań: 686
Wyświetleń: 2807

Podaj definicje ekologii : nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody , zajmująca się badaniem oddziaływań pomiędzy orga nizmami a ich środowiskiem oraz wzajemnie między tymi organizmami. Ekologia najogólniej jest nauką o porządku i nieporządku w przyrodzie oraz konsekwencjach wynikających dla is...

Energetyka ekologiczna

 • Politechnika Gdańska
 • Ekologia
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1183

                  ENERGETYKA EKOLOGICZNA                                                                  Budżet energetyczny heterotrofów - suma wydatków energetycznych na wszystkie czynności życiowe. Znajomość budżetów energetycznych pozwala: • ocenić szansę przeżycia i wydania potomstwa przez ...

Pojęcia na egzamin z ekologii

 • Politechnika Gdańska
 • Ekologia
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1624

Ekologia – nauka o związkach między organizmami a otaczającym je środowiskiem; nauka o  strukturze i funkcjonowaniu przyrody badająca wzajemne zależności pomiędzy organizmami, a  środowiskiem Populacja – grupa osobników jednago gatunku zamieszkująca wspólny obszar, mogących się  swobodnie i skute...

Wzrost aktywności ruchowej zwierzęcia stałocieplnego - pytania

 • Politechnika Gdańska
 • Ekologia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 882

Wzrost aktywności  ruchowej zwierzęcia stałocieplnego… B)zależnoś ta jest wprost proporjalna jednak u małych zwierzat… Bardzo wyraźne zmiany liczebności dorosłych osobników w cyklu rocznym… B)w populacjach monocyklicznych Forme odmienna od typowej może przybierać piramida: B)biomasy w morzu Który...

Sprawozdanie z ćwiczeń terenowych z ekologii z dnia 27.03.2010

 • Politechnika Gdańska
 • Ekologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 945

Sprawozdanie z ćwiczeń terenowych z ekologii z  dnia 27.03.2010 Zajęcia trwały od godziny 8.00 do 11.00. w Gdyni, przy Skwerze Kościuszki. Pogoda  była deszczowa i mglista.  Mieliśmy do wykonania 2 zadania: Zadanie 1  polegało na zliczeniu liczby wróbli srok i gołębi oraz ich gniazd. Liczenie  od...

Ekologia - obserwacja ptaków

 • Politechnika Gdańska
 • Ekologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 756

Las i zarośla    (godzina obserwacji 9:20)     Sikorka bogatka ( Parus major) Bogatka jest bardzo pospolitym ptakiem – występuje  zarówno w lasach, jak i w parkach miejskich, a nawet w  centrum miast. Najczęściej ptaki te spotykamy przy  karmnikach - bardzo lubią zajadać słoninkę wywieszaną  prze...

Ekologia - ptasi raj

 • Politechnika Gdańska
 • Ekologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 959

Sprawozdanie z ćwiczeń  terenowych z ekologii z dnia 22.05.2010 r. Zajęcia trwały od godziny 8:30 do godziny 12:00 w Górkach Wschodnich, w Rezerwacie Ptasi Raj. Pogoda była słoneczna. Mieliśmy do wykonania dwa zadania. Zadanie 1. Polegało na zliczeniu ptaków, które usłyszałyśmy, bądź zaobserwował...

Ekologia - ocena pokroju sosen

 • Politechnika Gdańska
 • Ekologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 714

Zadanie nr 3. Ocena pokroju sosen wzdłuż transektu od brzegu morza do końca ścieżki. Celem ostatniego zadania była ocena pokroju sosen wzdłuż transektu od brzegu morza do  końca ścieżki rezerwatu „Mewia Łacha”. Zadanie polegało na określeniu orientacyjnej odległości  od brzegu morza oraz wysokość...